• Wstawiennictwo za Izrael
  Apostoł Paweł poucza nas o Narodzie wybranym:
  Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie - wzbogacenie poganom,
  to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!
  jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie,
  jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
  (Rz 11:12,15)

  Wobec tego ważne jest zdać sobie sprawę, że modlitwa za Izrael - naszego Starszego Brata jest nie tylko naszym obowiązkiem!
  Modlitwa ta leży w naszym wspólnym interesie, bo im szybciej Izrael powróci do Pana, tym szybciej powstaniemy ze śmierci do życia!
  Marianna Gol »»»
  Dorastała w Petersburgu w Rosji, gdzie w 1991 roku stała się wyznawcą Jeszui. W roku 1992 Pan wezwał ją do pełnoetatowej posługi dla różnych grup i organizacji chrześcijańskich. W 1997 przeprowadziła się na stałe do Izrael, ze względu na swe pochodzenie. Przez 10 lat mieszkała w nadmorskim mieście Netanja, gdzie w lokalnym, mesjanistyczny zgromadzeniu służyła Panu. W 2007 roku Pan wezwał ją do opuszczenia Netanji i przeprowadzki na pustynię Negew na południu Izraela. W grudniu 2007 roku przeniosła się do Omer (małe miasto 10 km na północ od Beer Sheva) gdzie dołączyła do małej społeczności wierzących w Jeszuę.

  Głównym powołaniem wspólnoty jest uwielbienie i wstawiennictwo, chociaż wszyscy jej członkowie są zaangażowani w różne posługi zarówno lokalne jak i międzynarodowe.

  Od 1999 roku Marianna jest zaangażowana w międzynarodową ekumeniczną grupę młodych ludzi koncentrujących się na wszystkich formach przygotowanie do drugiego przyjścia Jezusa. Grupa ta prowadzona jest i związana z księdzem Peterem Hockenem i nosi nazwę Maranatha Family.

  Pan dał jej trojakie brzemię:
  • Posługa w uwielbieniu, modlitwie i wstawiennictwie
  • Wyposażanie Ciała Chrystusa na czas wielkiego żniwa
  • Docieranie do biednych z zaproszeniem na nadchodzącą ucztę Baranka

  W 2004 roku rozpoczęła własną posługę pod nazwą "Streams on the desert" (Strumienie na pustyni) skierowaną głównie na pomocy rozbitym rodzinom wychowującym dzieci. Główne obszary działania tej organizacji:
  • Adopcja rodziny - łączenie darczyńców z rodzinami w celu zapewnienia doraźnej pomocy finansowej
  • Posługa modlitwa - modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
  • Wsparcie duchowe - konferencje, nauczania, uczniostwo
  • Pomoc administracyjna - reprezentacja rodzin w instytucjach rządowych itd.
  • Program dla dzieci - organizowanie obozów, wyjazdów, spotkań
  • Wsparcie edukacyjne - szukanie finansowego wsparcie na edukację dzieci
  • Wsparcie biznesowe - pomoc samotnym matkom w rozpoczynaniu i prowadzeniu własnego biznesu
  • Projekty socjalne - pomoc uchodźcą i innym zagrożonym grupom społecznym
Wstawiennictwo za IzraelApostoł Paweł poucza nas o Narodzie wybranym:
Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo świ...
Izrael,Jedność,Mesjaniczni ŻydziIzrael,Jedność,Mesjaniczni ŻydziIzrael,Jedność,Mesjaniczni ŻydziPL11Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL04/14/2024 09:19:22 AMApostoł Paweł poucza nas o Narodzie wybranym:
Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie - wzbogacenie poganom,
to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!
jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie,
jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
(Rz 11:12,15)

Wobec tego ważne jest zdać sobie sprawę, że modlitwa za Izrael - naszego Starszego Brata jest nie tylko naszym obowiązkiem!
Modlitwa ta leży w naszym wspólnym interesie, bo im szybciej Izrael powróci do Pana, tym szybciej powstaniemy ze śmierci do życia!
Okładka skryptuOkładka skryptu150200