Wstawiennictwo za Izrael

Wstawiennictwo za IzraelWstawiennictwo za IzraelIzrael,Jedność,Mesjaniczni ŻydziIzrael,Jedność,Mesjaniczni ŻydziIzrael,Jedność,Mesjaniczni ŻydziPL11Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:39 AMApostoł Paweł poucza nas o Narodzie wybranym:
Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie - wzbogacenie poganom,
to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!
jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie,
jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
(Rz 11:12,15)

Wobec tego ważne jest zdać sobie sprawę, że modlitwa za Izrael - naszego Starszego Brata jest nie tylko naszym obowiązkiem!
Modlitwa ta leży w naszym wspólnym interesie, bo im szybciej Izrael powróci do Pana, tym szybciej powstaniemy ze śmierci do życia!
Okładka skryptuOkładka skryptu150200