• Studium Zachariasza
  Cała Księga Zachariasza mówi o Jerozolimie!

  Dlaczego ma nas obchodzić Jerozolima - miasto leżące w innym kraju, o którym najczęściej słyszymy przy okazji wiadomości o zamachach i niepokojach?
  Powinna być dla nas ważna, ponieważ Jezus żywi gorliwą miłość do Jerozolimy i powróci, aby znów tam właśnie zamieszkać!
  Prośmy Ducha Świętego, aby nas nauczył, co widzi i czuje wobec Jerozolimy - mamy bowiem żywić żarliwą miłość do tego wszystkiego, do czego odczuwa ją nasz mistrz - Jezus:
  Zazdrosna miłość moja obejmuje Syjon. Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. (Za 8:2-3)
  Mike Bickle »»»
  Jest dyrektorem International House of Prayer of Kansas City (Międzynarodowy Dom Modlitwy w Kansas City), gdzie od 1999 roku przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu trwa uwielbienie i modlitwa wstawiennicza w duchu Przybutku Dawida.
  Jest także rektorem Forerunner School of Ministry - szkoły biblijnej w Kansas City.

  Wiele lat temu Bóg dał mu wizję miejsca, w którym modlitwa trwała będzie nieustannie dzień i noc.
  Wraz z grupą osób przez 19 lat, kilkanaście godzin w tygodniu modlili się o wypełnienie tej wizji, aby w końcu 1999 rozpocząć codzienną modlitwę w Kansas City!
Studium ZachariaszaCała Księga Zachariasza mówi o Jerozolimie!

Dlaczego ma nas obchodzić Jerozolima - miasto le...
Czasy ostateczne,Domy Modlitwy,SkryptyCzasy ostateczne,Domy Modlitwy,SkryptyCzasy ostateczne,Domy Modlitwy,SkryptyPL12Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL05/19/2024 12:29:28 PMCała Księga Zachariasza mówi o Jerozolimie!

Dlaczego ma nas obchodzić Jerozolima - miasto leżące w innym kraju, o którym najczęściej słyszymy przy okazji wiadomości o zamachach i niepokojach?
Powinna być dla nas ważna, ponieważ Jezus żywi gorliwą miłość do Jerozolimy i powróci, aby znów tam właśnie zamieszkać!
Prośmy Ducha Świętego, aby nas nauczył, co widzi i czuje wobec Jerozolimy - mamy bowiem żywić żarliwą miłość do tego wszystkiego, do czego odczuwa ją nasz mistrz - Jezus:
Zazdrosna miłość moja obejmuje Syjon. Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. (Za 8:2-3)
Okładka skryptuOkładka skryptu150200