• Robert Fraser »»»
  Związany z IHOP-KC prawie od samego początku jego istnienia.
  Prowadził departament o nazwie Josef Company, który posługiwał wśród ludzi pracujących, którzy związani byli z ideą modlitwy dniem i nocą, a jednak pracowali w normalnych miejscach pracy.
  Kilka lat temu departament ten wydzielił się i obecnie działa jako oddzielna posługa pod nazwą Joseph International, której jest dyrektorem. Robert jest autorem księżek, nauczycielem, biznesmenem, założycielem szkoły Daniel Academy, w której szkoli się większość dzieci pracowników IHOP-KC.
  Pomiędzy rokiem 1997-1999 jego firma był najszybciej rozwijającym się biznesem w rejonie Kansa City Metro.
  W roku 2000 otrzymał nagrodę "Midwest Region Ernst and Young Entrepreneur" roku.

  Wraz z żoną Lauren wychowali 4 dzieci.
 • Lydia Mallison-Jones »»»
  Lydia z pochodzenia Angielka jest artystką, której prace znają nie tylko w Anglii ale także w USA.
  Ukończyła studia na wydziale architektury.
  Kilka lat temu wraz z rodziną przeprowadziła się do Kansas City, gdzie związana była z IHOP-KC, gdzie ukończyła szkołę Intro to IHOP.
  Potem pracowała dla YWAM (Młodzież z misją) a obecnie pracuje w firmie założonej przez siebie i męża.

  Żona Steva i matka 4 dzieci.
 • Steve Mallison-Jones »»»
  Steve pochodzi z Wielkiej Brytanii. Pracował w armii, gdzie poznał Pana i nawrócił.
  Prowadził wiele chrześcijańskich inicjatym biznesowych, aby w końcu przeprowadzić się z rodziną do Kansas City i rozpocząć naukę w szkole IHOP-KC.
  Związany był przez dłuższy czas z Joseph International, gdzie posługiwał jako nauczyciel.

  Obecnie pracuje w założonej przez siebie i żonę - Lydię firmie w Kansas City.

  Mąż Lydii i ojciec 4 dzieci.
 • Ewa Widera »»»
  Przed laty była aktywnym członkiem oraz jednym z liderów wspólnoty Hallalu-Jah we Wrocławiu.
  W 2007 roku ukończyła Szkołę Intro to IHOP w Międzynarodowym Domu Modlitwy w Kansas City.
  Po powrocie do kraju rozpoczęła wraz z mężem Marcinem spotkania modlitewne, które doprowadziły do powstania we Wrocławiu miejsca codziennej modlitwy.
  Obecnie jest liderem Domu Modlitwy Wrocław24 we Wrocławiu, gdzie również posługuje:
  • śpiewem
  • nauczaniem
  • słowem proroczym
  • prowadzeniem wspólnoty
  Jest również wieloletnim nauczycielem języka polskiego jako obcego, który uczy we własnej szkole językowej.
 • Dorota Wolska »»»
  Dorota urodziła i wychowała się w rodzinie zielonoświątkowej we Wrocławiu.
  Przez wiele lat była członkiem zboru na Miłej a następnie na Sępiej, gdzie zaczęła swoją posługę jako lider uwielbienia.
  W latach 90 była jednym z liderów prowadzących uwielbienie na Spotkaniach Jedności we Wrocławiu, w których wsplnie modliło się kilkaset osób z różnych denominacji.
  Po ślubie Maćkiem Wolskim wyjechała do Warszawy. W 2007 roku ukończyła szkołę Intro to IHOP w Kanss City.
  Po powrocie do kraju rzopoczęła prowadzić uwielbienie w Domu Modlitwy Warszawa24, który razem z mężem założyła.

  Jest matką 3 dziewczyn a z wykształcenia grafikiem komputerowym.
 • Maciej Wolski »»»
  Nawrócony na przełomie lat 80/90 w ruchu charyzmatycznym we Wrocławskiej wspólnocie Amen.
  Po ślubie z Dorotą, przeprowadził się do Warszawy, gdzie pracuje jako CFO zarządzając kilkoma spółkami.
  W 2004 roku trafił po raz pierwszy do IHOP-KC, gdzie doświadczył mocy nieustannej modlitwy.
  W 2007 roku wraz z żoną i córką ukończyli w Kansas City szkołę Intro to IHOP. Po powrocie ze szkoły rozpoczęli w Warszawie budowanie Domu Modlitwy Warszawa24, w którym dziś odbywają się codzienne modlitwy.

  Maciej z Dorotą są liderami tego Domu - Maciej dodatkowo służy jako nauczyciel w wielu miejscach w Polsce, szerząc ideę nieustannej modlitwy.
  Jest także założycielem i prezesem Fundacji 24/7, organizatorem wielu konferencji i obozów "Poświęceni Panu".

  Maciej jest ojcem 3 córek!
 • Marcin Widera »»»
  Spotkał Pana na kolonii w roku 1981 w wieku 14 lat.
  Był członkiem i animatorem w ruchu Światło-Życie, liderem wspólnoty Odnowy Charyzmatycznej w Zabrzu a także liderem uwielbienia.
  W roku 1993 po ślubie z Ewą, przeniósł się do Wrocławia, gdzie mieszka do dzisiaj.
  W latach 1995-1997 odczuł szczególne zainteresowanie Przybytkiem Dawida i nieustanną modlitwą w tym miejscu.
  W roku 2007 odwiedził Międzynarodowy Dom Modlitwy IHOPKC w Kansas City, gdzie wraz z rodziną ukończył 4 miesięczną szkołę "Intro to IHOP".
  Po powrocie do kraju w 2008 roku rozpoczął z grupą osób modlitwę o powstanie w Polsce Domu Modlitwy dniem i nocą. Modlitwy te odbywały się raz w miesiącu - po 12 godzin aż do 2011 roku, kiedy to we Wrocławiu i w Warszawie w ramach Fundacji 24/7 powstały Domy Modlitwy z codzienną modlitwą: adoracją i wstawiennictwem.
  Wraz z żoną - Ewą są liderami tego Domu, w którym codzienna modlitwa trwa do dnia dzisiejszego.