Zdjęcie Dale Anderson
Dale Anderson
Jest znanym i cenionym nauczycielem Biblijnym - także z zawodu (BEd, University of Calgary).
Przez 7 lat był misjonarzem w Gliwicach, Poland, gdzie uczył angielskiego i zakładał fundamenty lokalnego kościoła.
Jest także autorem skryptów, był dysrektorem programu Into to IHOP a także wykładowcą i koordynatorem IHOPU
Wraz z żoną Cheryl, mają 2 dzieci.