• Onething.po.Polsku 2009
  Seria nauczań wygłoszonych podczas polskiego programu w IHOP Kansas City w 2009 roku.
  Wszystkie nauczania mają za zadanie przybliżenia idei Domów Modlitwy, które w ostatnim czasie powstają na całym świecie.
  Tematyka obejmuje nie tylko kwestie samej modlitwy, ale także dzieł miłosierdzia czy ewangelizacji, które swoje źródło mają bezpośredniow modlitwie i z niej wypływa ich siła.
  Bret Mavrich »»»
  Jest pisarzem i jurnalistą w New Media w Waszyngtonie (PA).
  Przez wiele lat pracował jako misjonarz i nauczyciel w IHOP-KC.
  Dale Anderson »»»
  Jest znanym i cenionym nauczycielem Biblijnym - także z zawodu (BEd, University of Calgary).
  Przez 7 lat był misjonarzem w Gliwicach, Poland, gdzie uczył angielskiego i zakładał fundamenty lokalnego kościoła.
  Jest także autorem skryptów, był dysrektorem programu Into to IHOP a także wykładowcą i koordynatorem IHOPU
  Wraz z żoną Cheryl, mają 2 dzieci.
  Graeme Walsh »»»
  Pochodzi z Nowej Zelandii, skąd wraz z żoną Sabriną przeprowdził się do USA, aby pracować i posługiwać w IHOP-KC.
  Jest nauczycielem i misjonarzem, autorem skryptów i książek - a jego ulubionym tematem jest uzdrowienie.
  Przez lata Graeme był znanym piłkarzem rugby i grał w drużynie Narodowej Nowej Zelandii.
  Lou Engle »»»
  Jest założycielem fundacji TheCall, która znana jest na całym świecie z prowadzenia akcji modlitewnych o zakończenie aborcji.
  Przez lata pracował i związany był z koścołem Vineyard a także IHOP-KC.
  Jest mówcą, autorem książek a także założycielem kilku Domów Modlitwy na terenie USA.
  Mike Bickle »»»
  Jest dyrektorem International House of Prayer of Kansas City (Międzynarodowy Dom Modlitwy w Kansas City), gdzie od 1999 roku przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu trwa uwielbienie i modlitwa wstawiennicza w duchu Przybutku Dawida.
  Jest także rektorem Forerunner School of Ministry - szkoły biblijnej w Kansas City.

  Wiele lat temu Bóg dał mu wizję miejsca, w którym modlitwa trwała będzie nieustannie dzień i noc.
  Wraz z grupą osób przez 19 lat, kilkanaście godzin w tygodniu modlili się o wypełnienie tej wizji, aby w końcu 1999 rozpocząć codzienną modlitwę w Kansas City!
  Robert Hartley »»»
  Jest założycielem i Prezesem Hartley Group - kongomeratu pięciu firm
  Jest także założycielem posługi Deeper Water, która niesie nadzieję tak, gdzie jej brak.
  Przez lata Bob był pastorem kościoła Metro Christian Fellowship, atakże misjonarzem w Zimbabwe.
  Wesley Hall »»»
  Urodzony w Anglii, wykształcony i jako prawnik przeprowadził się do Kansas City, gdzie przez lata posługiwał w IHOP-KC
  Znany i ceniony na całym świecie nauczyciel, autor książek - jego szczególnym powołaniem jest przypomnienie kościołowi wagi Izraela w zbawczym planie Boga.

  Wraz z żoną Carol wychowują 4 dzieci.
Onething.po.Polsku 2009Seria nauczań wygłoszonych podczas polskiego programu w IHOP Kansas City w 2009 roku.
Wszystkie ...
Domy ModlitwyDomy ModlitwyDomy ModlitwyPL113Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL05/24/2024 06:24:43 AMSeria nauczań wygłoszonych podczas polskiego programu w IHOP Kansas City w 2009 roku.
Wszystkie nauczania mają za zadanie przybliżenia idei Domów Modlitwy, które w ostatnim czasie powstają na całym świecie.
Tematyka obejmuje nie tylko kwestie samej modlitwy, ale także dzieł miłosierdzia czy ewangelizacji, które swoje źródło mają bezpośredniow modlitwie i z niej wypływa ich siła.
Okładka skryptuOkładka skryptu150200