• Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi
  Powrót do "Wieczernika", czyli do miejsca oczekiwania na modlitwie na Boże poruszenie.
  Ruch modlitewny jako zarzewie odnowy całego Kościoła.
  Jak modlitwa w historii Kościoła wpłynęła na ewangelizację.
  Przygotowanie drogi dla nowej ewangelizacji przez modlitwę dniem i nocą.
  Ruch modlitewny, wylanie Ducha Świętego i Izrael jako znaki czasu w przededniu Powrotu Pana.
  Daniel Lim »»»
  Daniel Lim obecnie pełni funkcję dyrektora Bazy Misyjnej Międzynarodowego Domu Modlitwy (IHOP-KC).
  Daniel jest proroczym nauczycielem i liderem, którego Pan Bóg użył do budowania relacji między IHOP-KC a innymi narodami.

  W roku 2007 Daniel ze strony IHOP-KC otworzył możliwość zorganizowania Programu dla Polski w Kansas City. Program jest kontynuowany co roku w dniach 1-10 listopada.

  Zanim Daniel objął tę funkcję w Kansas City, służył jako pastor i misjonarz w południowo-wschodniej Azji, poświęcając się szczególnie ewangelizacji, zakładaniu kościołów i dziełom miłosierdzia. Daniel głosi i naucza na konferencjach, w kościołach, w seminariach i na uniwersytetach w różnych krajach. Jest żonaty, jego żona Levi również służy w zespole liderów Bazy Misyjnej IHOP-KC. Pan dał im dwoje dzieci - Samuela i Emmanuel. Emmanuel odeszła do Pana w 2008, kiedy posługiwali jako misjonarze w Birmie.
  ks. Peter Hocken »»»
  Teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego.
  Szczególnym powołaniem ks. Petera jest przybliżanie katolikom tradycji ewangelikalnej. W swojej posłudze wskazuje on przede wszystkim na duchowe zasady ekumenii, które Sobór Watykański II opisuje jako duszę całego ruchu ekumenicznego. W Polsce ks. Peter Hocken znany jest jako mówca konferencji i seminariów organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie "En Christo" oraz z książek własnego autorstwa, które ukazały się dzięki staraniom Stowarzyszenia: "Przecieranie nowych dróg", "Wielki plan Boga" oraz "Kościół, który nadchodzi".

  Wychowany w tradycji anglikańskiej, przeszedł w wieku 22 lat do kościoła katolickiego.
  W 1964 r. wyświęcony został na kapłana diecezji Northampton, a od 1971 r. zaangażowany w odnowę charyzmatyczną. W latach 1976 – 1996 opuścił Anglię i dołączył do wspólnoty Mother of God w Gaithersburgu w USA. W 1984 r. otrzymał tytuł doktora Uniwersytetu w Birmingham za badania nad historią odnowy charyzmatycznej, a w latach 1988-1997 był sekretarzem wykonawczym Society for Pentecostal Studies. Po powrocie do Anglii (1997-2001) został kapelanem Biskupa Northampton.

  Obecnie rezyduje w Hainburgu nad Dunajem.
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemiPowrót do "Wieczernika", czyli do miejsca oczekiwania na modlitwie na Boże poruszenie.
Ruch modl...
Czasy ostateczne,Dokumenty Kościoła,Domy Modlitwy,Duch Święty,Jedność,Królestwo Boże,Modlitwa,Słowo BożeCzasy ostateczne,Dokumenty Kościoła,Domy Modlitwy,Duch Święty,Jedność,Królestwo Boże,Modlitwa,Słowo BożeCzasy ostateczne,Dokumenty Kościoła,Domy Modlitwy,Duch Święty,Jedność,Królestwo Boże,Modlitwa,Słowo BożePL16Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL12/03/2023 12:14:35 PMPowrót do "Wieczernika", czyli do miejsca oczekiwania na modlitwie na Boże poruszenie.
Ruch modlitewny jako zarzewie odnowy całego Kościoła.
Jak modlitwa w historii Kościoła wpłynęła na ewangelizację.
Przygotowanie drogi dla nowej ewangelizacji przez modlitwę dniem i nocą.
Ruch modlitewny, wylanie Ducha Świętego i Izrael jako znaki czasu w przededniu Powrotu Pana.
Okładka skryptuOkładka skryptu150200