• Rodziny Bogiem silne
  Nauczanie dla rodziców - specjalne wykłady i warsztaty na temat wychowania dzieci w bojaźni Bożej.
  Nauczanie dla liderów pracujących z dziećmi - wykłady i warsztaty mające na celu wzbudzenia następnego pokolenia gorącego dla Pana.
  Nauczanie dla dzieci w wieku 6-12 lat - specjalne zajęcia, wykłady i modlitwy mające wzbudzić w nich głód Boga i pasję dla Jezusa.
  Leonard LaGuardia »»»
  Od ponad dwóch dekad wraz z żoną Tracy służą poprzez wyposażanie, umacnianie i mobilizowanie młodych ludzi, rodziców oraz liderów do posługi wśród dzieci oraz ich prowadzenia.
  Ma pięcioro dzieci – czworo własnych i jedno adoptowane.
  W 2001 roku wraz z żoną zdecydowali przeprowadzić się do Kansas City i pracować na chwałę Pana w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOP KC).

  Lenny jako mówca i nauczyciel zapraszany przez liczne organizacje i kościoły przekazuje z niezwykłą pasją kluczowe strategie mające na celu doprowadzenie dzieci oraz młodych ludzi do osiągnięcia pełni w Chrystusie i chodzenia w mocy Ducha Świętego.

  Jest członkiem ścisłego grona przywódczego IHOP KC i dyrektorem Posługi Wyposażania Dzieci i Młodzieży (Children's Equipping Center - CEC).

  Lenny był także wielokrotnie w Polsce, gdzie prowadził konferencje dla dzieci (Wrocław, Lublin) oraz od 5 lat jest stałym nauczycielem na obozach Fundacji 24/7.
Rodziny Bogiem silneNauczanie dla rodziców - specjalne wykłady i warsztaty na temat wychowania dzieci w bojaźni Bożej.Dla dzieci,Duch Święty,Modlitwa,Słowo BożeDla dzieci,Duch Święty,Modlitwa,Słowo BożeDla dzieci,Duch Święty,Modlitwa,Słowo BożePL16Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL04/20/2024 12:01:38 AMNauczanie dla rodziców - specjalne wykłady i warsztaty na temat wychowania dzieci w bojaźni Bożej.
Nauczanie dla liderów pracujących z dziećmi - wykłady i warsztaty mające na celu wzbudzenia następnego pokolenia gorącego dla Pana.
Nauczanie dla dzieci w wieku 6-12 lat - specjalne zajęcia, wykłady i modlitwy mające wzbudzić w nich głód Boga i pasję dla Jezusa.
Okładka skryptuOkładka skryptu150200