• Prorocze uwielbienie
  To nauczanie nie tylko dla liderów uwielbienia czy muzyków - uwielbienie bowiem to styl życia każdego chrześcijanina!
  Pamiętamy fragment rozmowy Jezusa z samarytanką:
  "Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec" (J 4:23)

  Terri mówi nam o:
  • roli uwielbienia w naszym życiu chrześcijanina
  • Bogu, który siedzi na Tronie chwały
  • sposobie w jaki tradycja hebrajskiej rozumiała uwielbienie
  • zmienie, jaką dokonała myśl grecka w sposobie patrzenia na Biblię
  • twórczości w uwielbieniu
  Terri Terry »»»
  Po ukończeniu studiów na kierunku pianina zdobyła tytuł Doktora Teologii.
  Swoją posługę pełni od 1976 roku wykładając w tym czasie na różnych uczelniach między innymi w Beacon University jako przewodnicząca departamentu Uwielbienia, Moriah Bible College, West Georgia Bible College i Potter’s House Bible School w Dallas.

  Obecnie Terri Terry jest dziekanem od spraw studenckich w Forrunner Music Academy w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOPKC) w Kansas City. Zajmuje się również nauką gry na instrumentach klawiszowych, wokalu, jak również nauczaniem. Jako wykształcony muzyk i teolog, jest niezwykle cenionym i inspirującym nauczycielem z apostolskim namaszczeniem.
Prorocze uwielbienieTo nauczanie nie tylko dla liderów uwielbienia czy muzyków - uwielbienie bowiem to styl życia każdeg...Domy Modlitwy,Duch Święty,Modlitwa,Słowo Boże,Uwielbienie,Wspólnota,WstawienictwoDomy Modlitwy,Duch Święty,Modlitwa,Słowo Boże,Uwielbienie,Wspólnota,WstawienictwoDomy Modlitwy,Duch Święty,Modlitwa,Słowo Boże,Uwielbienie,Wspólnota,WstawienictwoPL17Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL12/03/2023 11:58:44 AMTo nauczanie nie tylko dla liderów uwielbienia czy muzyków - uwielbienie bowiem to styl życia każdego chrześcijanina!
Pamiętamy fragment rozmowy Jezusa z samarytanką:
"Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec" (J 4:23)

Terri mówi nam o:
 • roli uwielbienia w naszym życiu chrześcijanina
 • Bogu, który siedzi na Tronie chwały
 • sposobie w jaki tradycja hebrajskiej rozumiała uwielbienie
 • zmienie, jaką dokonała myśl grecka w sposobie patrzenia na Biblię
 • twórczości w uwielbieniu
Okładka skryptuOkładka skryptu150200