• Powołani do chwały: Uwielbienie stylem życia
  Apokalipsa św. Jana a także inne księgi Starego i Nowego Testamentu pokazują nam ciekawy obraz nieba: w jego centrum, Bóg zasiada na swoim tronie i wszystko wokoło śpiewa i mówi Mu chwała. Bóg otoczony jest uwielbieniem - jest to stałe miejsce Jego przebywania!
  Zrozumiał to Dawid, Salomon, rozumiało to tysiące innych, którzy przez wieki starali się dniem i nocą podtrzymywać modlitwę: uwielbienie, adorację i dziękczynienie.

  Także my wszyscy powołani jesteśmy do oddawania czci i uwielbiania Boga, bo to jest Jego realność, jest to miejsce Jego przebywania: chwała i uwielbienie:
  "Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec" (J 4:23)
  Johannes Fiechtenbauer »»»
  Johannes Fichtenbauer urodził się w 1956 roku w Wiedniu w Austrii. Posiada tytuł magistra w teologii katolickiej, obecnie posługuje jako główny diakon rzymskokatolickiej archidiecezji wiedeńskiej. Johannes i jego żona Christi są małżeństwem od 30 lat.

  Johannes i Christi byli zaangażowani w początki Ruchu Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim na początku lat 70-tych. Założyli ekumeniczną i charyzmatyczną wspólnotę przymierza „Umkehr zum Herrn”, która obecnie liczy około 150 dorosłych członków służących promowaniu wizji jedności Ciała Chrystusa w Austrii. Johannes jest również prezesem ENC (Europejskiej Sieci Wspólnot), sieci podobnych wspólnot przymierza w Europie. Jest także jednym z założycieli "Weg der Versöhnung" ("W Kierunku Pojednania"), która jest najszerszą ekumeniczną inicjatywą w Austrii.
  Stephen Venable »»»
  Stephen spotkał Pana i narodził się na nowo dzięki serii imprez w latach 1996/1997.
  Po ukończeniu licencjat w zachodniej PA, Stephen przez 2 lata zaangażowany był w posługę w okolicy State College, Pensylwania, a następnie przeniósł się do Kansas City aby przyłączyć się do modlitwy dniem i nocą prowadzonej w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOPKC).
  Po powstaniu IHOPU (IHOP University) został tam znanym i cenionym nauczycielem i wykładowcą. Jego ulubionym tematami nauczania są: realność nieba, historia modlitwy dniem i nocą oraz ruch monastyczny w historii kościoła.
  Po latach pracy z IHOPU i prowadzeniu szeregu kursów, w roku 2012 dołączył do zespołu liderów ACTS - praca tam była naturalnym przedłużenie jego powołania do modlitwy dniem i nocą.
  W 2014 roku wraz z rodziną przeniósł się do Colorado Springs, aby kontynuować pracę z ACTS, które rozpoczęło bliską współpracę z organizacją Every Home for Christ.
  Stephen pomaga obecnie w budowie Domu Modlitwy w Colorado Springs poprzez nauczanie i pisanie.
  W ostatnim czasie Stephen zapraszany był przez Domy Modlitwy w różnych częściach świata by zachęcał ludzi dlaczego powinni wytrwać na modlitwie i uwielbieniu.
  Terri Terry »»»
  Po ukończeniu studiów na kierunku pianina zdobyła tytuł Doktora Teologii.
  Swoją posługę pełni od 1976 roku wykładając w tym czasie na różnych uczelniach między innymi w Beacon University jako przewodnicząca departamentu Uwielbienia, Moriah Bible College, West Georgia Bible College i Potter’s House Bible School w Dallas.

  Obecnie Terri Terry jest dziekanem od spraw studenckich w Forrunner Music Academy w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOPKC) w Kansas City. Zajmuje się również nauką gry na instrumentach klawiszowych, wokalu, jak również nauczaniem. Jako wykształcony muzyk i teolog, jest niezwykle cenionym i inspirującym nauczycielem z apostolskim namaszczeniem.
Powołani do chwały: Uwielbienie stylem życiaApokalipsa św. Jana a także inne księgi Starego i Nowego Testamentu pokazują nam ciekawy obraz nieba...Domy Modlitwy,Izrael,Mesjaniczni Żydzi,UwielbienieDomy Modlitwy,Izrael,Mesjaniczni Żydzi,UwielbienieDomy Modlitwy,Izrael,Mesjaniczni Żydzi,UwielbieniePL110Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL04/19/2024 11:55:32 PMApokalipsa św. Jana a także inne księgi Starego i Nowego Testamentu pokazują nam ciekawy obraz nieba: w jego centrum, Bóg zasiada na swoim tronie i wszystko wokoło śpiewa i mówi Mu chwała. Bóg otoczony jest uwielbieniem - jest to stałe miejsce Jego przebywania!
Zrozumiał to Dawid, Salomon, rozumiało to tysiące innych, którzy przez wieki starali się dniem i nocą podtrzymywać modlitwę: uwielbienie, adorację i dziękczynienie.

Także my wszyscy powołani jesteśmy do oddawania czci i uwielbiania Boga, bo to jest Jego realność, jest to miejsce Jego przebywania: chwała i uwielbienie:
"Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec" (J 4:23)
Okładka skryptuOkładka skryptu150200