• Dokąd Duch prowadzi Kościół?
    Często modląc się o Kościół, wołamy do Boga, aby uczynił go czystym i gotowym, bez skazy na dzień Chrystusa. O to modlił się już sam św. Paweł, co wielokrotnie zostało w jego listach odnotowane.

    I kiedy w chwilach kryzysu nie wiemy, co myśleć o Kościele, trzeba pamiętać o tym, co najbardziej istotne:
    • Jezus jest Głową Ciała - Kościoła (Kol 1:18)
    • w Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu Świątynię (Ef 2:21)
    • Ten, który zapoczątkował w nas - członkach Kościoła - dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa (Flp 1:6)

    Spójrzmy więc na to, co dziś Duch Święty mówi i czyni w Kościele z nieco szerszej perspektywy…
    bp Andrzej Siemieniewski »»»
    bp Andrzej Siemieniewski po przyjęciu święceń i pracy jako wikariusz, sprawował funkcję asystenta kościelnego młodzieżowych ruchów i stowarzyszeń religijnych. Piastował również stanowisko wikariusza biskupiego ds. formacji kapłańskiej. Rekolekcjonista związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym.

    Po uzyskaniu na PWT licencjatu teologii, został wysłany do Rzymu na dalsze studia na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, które zakończył w 1991 obroną pracy doktorskiej w temacie "Elementy duchowości kapłańskiej w myśli Hansa von Balthasara". Po powrocie do Polski pełnił funkcję ojca duchownego w seminarium we Wrocławiu oraz wykładał na PWT, pracując jako adiunkt a następnie jako dyrektor Biblioteki PWT i MWSD. W 1997 przeprowadził habilitację z teologii duchowości na podstawie rozprawy "Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka". W latach 1998–2001 był prorektorem PWT. Kierownik Katedry Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
    ks. Peter Hocken »»»
    Teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego.
    Szczególnym powołaniem ks. Petera jest przybliżanie katolikom tradycji ewangelikalnej. W swojej posłudze wskazuje on przede wszystkim na duchowe zasady ekumenii, które Sobór Watykański II opisuje jako duszę całego ruchu ekumenicznego. W Polsce ks. Peter Hocken znany jest jako mówca konferencji i seminariów organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie "En Christo" oraz z książek własnego autorstwa, które ukazały się dzięki staraniom Stowarzyszenia: "Przecieranie nowych dróg", "Wielki plan Boga" oraz "Kościół, który nadchodzi".

    Wychowany w tradycji anglikańskiej, przeszedł w wieku 22 lat do kościoła katolickiego.
    W 1964 r. wyświęcony został na kapłana diecezji Northampton, a od 1971 r. zaangażowany w odnowę charyzmatyczną. W latach 1976 – 1996 opuścił Anglię i dołączył do wspólnoty Mother of God w Gaithersburgu w USA. W 1984 r. otrzymał tytuł doktora Uniwersytetu w Birmingham za badania nad historią odnowy charyzmatycznej, a w latach 1988-1997 był sekretarzem wykonawczym Society for Pentecostal Studies. Po powrocie do Anglii (1997-2001) został kapelanem Biskupa Northampton.

    Obecnie rezyduje w Hainburgu nad Dunajem.
    Ewa Widera »»»
    Przed laty była aktywnym członkiem oraz jednym z liderów wspólnoty Hallalu-Jah we Wrocławiu.
    W 2007 roku ukończyła Szkołę Intro to IHOP w Międzynarodowym Domu Modlitwy w Kansas City.
    Po powrocie do kraju rozpoczęła wraz z mężem Marcinem spotkania modlitewne, które doprowadziły do powstania we Wrocławiu miejsca codziennej modlitwy.
    Obecnie jest liderem Domu Modlitwy Wrocław24 we Wrocławiu, gdzie również posługuje:
    • śpiewem
    • nauczaniem
    • słowem proroczym
    • prowadzeniem wspólnoty
    Jest również wieloletnim nauczycielem języka polskiego jako obcego, który uczy we własnej szkole językowej.
    Edward Pawłowski »»»
    Edward Pawłowski jest pastorem Kościoła Zielonoświątkowego Antiochia we Wrocławiu.
    Nauczyciel, znany i ceniony mówca a także przewodniczący chrześcijańskiego ośrodka rehabilitacji psychiatrycznej DE'IGNIS w Polsce.
    Mąż i ojciec.
    Maciej Wolski »»»
    Nawrócony na przełomie lat 80/90 w ruchu charyzmatycznym we Wrocławskiej wspólnocie Amen.
    Po ślubie z Dorotą, przeprowadził się do Warszawy, gdzie pracuje jako CFO zarządzając kilkoma spółkami.
    W 2004 roku trafił po raz pierwszy do IHOP-KC, gdzie doświadczył mocy nieustannej modlitwy.
    W 2007 roku wraz z żoną i córką ukończyli w Kansas City szkołę Intro to IHOP. Po powrocie ze szkoły rozpoczęli w Warszawie budowanie Domu Modlitwy Warszawa24, w którym dziś odbywają się codzienne modlitwy.

    Maciej z Dorotą są liderami tego Domu - Maciej dodatkowo służy jako nauczyciel w wielu miejscach w Polsce, szerząc ideę nieustannej modlitwy.
    Jest także założycielem i prezesem Fundacji 24/7, organizatorem wielu konferencji i obozów "Poświęceni Panu".

    Maciej jest ojcem 3 córek!
    Adam Dylus »»»
    Adam jest członkiem polskiego oddziału TJCII (Toward Jerusalem Council II), międzynarodowej organizacji pracującej nad pojednaniem Żydowsko-Chrześcijańskim.
    Jest założycielem Fundacji "W Jedności", liderem wspólnoty Haszlama oraz członkiem Domu Modlitwy Katowice 24.
    Wraz z żoną Beatą są cenionymi mówcami, zapraszanymi przez Wspólnoty, Kościoły i Zbory w całej Polsce.

    Ojciec 2 synów i córki.
    Tomasz Piechnik »»»
    Lider wspólnoty Hallelu Jah we Wrocławiu.
    Katecheta, lider i nauczyciel, prowadzący wspólnotę w charyzmatyczny sposób. Mąż Anity i ojciec.
Dokąd Duch prowadzi Kościół?Często modląc się o Kościół, wołamy do Boga, aby uczynił go czystym i gotowym, bez skazy na dzień Ch...Czasy ostateczne,Dokumenty Kościoła,Duch Święty,Królestwo Boże,Mesjaniczni Żydzi,Nauczanie Kościoła,Słowo BożeCzasy ostateczne,Dokumenty Kościoła,Duch Święty,Królestwo Boże,Mesjaniczni Żydzi,Nauczanie Kościoła,Słowo BożeCzasy ostateczne,Dokumenty Kościoła,Duch Święty,Królestwo Boże,Mesjaniczni Żydzi,Nauczanie Kościoła,Słowo BożePL16Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL09/25/2023 10:11:00 PMCzęsto modląc się o Kościół, wołamy do Boga, aby uczynił go czystym i gotowym, bez skazy na dzień Chrystusa. O to modlił się już sam św. Paweł, co wielokrotnie zostało w jego listach odnotowane.

I kiedy w chwilach kryzysu nie wiemy, co myśleć o Kościele, trzeba pamiętać o tym, co najbardziej istotne:
  • Jezus jest Głową Ciała - Kościoła (Kol 1:18)
  • w Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu Świątynię (Ef 2:21)
  • Ten, który zapoczątkował w nas - członkach Kościoła - dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa (Flp 1:6)

Spójrzmy więc na to, co dziś Duch Święty mówi i czyni w Kościele z nieco szerszej perspektywy…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200