• Marcin Widera »»»
  Spotkał Pana na kolonii w roku 1981 w wieku 14 lat.
  Był członkiem i animatorem w ruchu Światło-Życie, liderem wspólnoty Odnowy Charyzmatycznej w Zabrzu a także liderem uwielbienia.
  W roku 1993 po ślubie z Ewą, przeniósł się do Wrocławia, gdzie mieszka do dzisiaj.
  W latach 1995-1997 odczuł szczególne zainteresowanie Przybytkiem Dawida i nieustanną modlitwą w tym miejscu.
  W roku 2007 odwiedził Międzynarodowy Dom Modlitwy IHOPKC w Kansas City, gdzie wraz z rodziną ukończył 4 miesięczną szkołę "Intro to IHOP".
  Po powrocie do kraju w 2008 roku rozpoczął z grupą osób modlitwę o powstanie w Polsce Domu Modlitwy dniem i nocą. Modlitwy te odbywały się raz w miesiącu - po 12 godzin aż do 2011 roku, kiedy to we Wrocławiu i w Warszawie w ramach Fundacji 24/7 powstały Domy Modlitwy z codzienną modlitwą: adoracją i wstawiennictwem.
  Wraz z żoną - Ewą są liderami tego Domu, w którym codzienna modlitwa trwa do dnia dzisiejszego.
 • Ewa Widera »»»
  Przed laty była aktywnym członkiem oraz jednym z liderów wspólnoty Hallalu-Jah we Wrocławiu.
  W 2007 roku ukończyła Szkołę Intro to IHOP w Międzynarodowym Domu Modlitwy w Kansas City.
  Po powrocie do kraju rozpoczęła wraz z mężem Marcinem spotkania modlitewne, które doprowadziły do powstania we Wrocławiu miejsca codziennej modlitwy.
  Obecnie jest liderem Domu Modlitwy Wrocław24 we Wrocławiu, gdzie również posługuje:
  • śpiewem
  • nauczaniem
  • słowem proroczym
  • prowadzeniem wspólnoty
  Jest również wieloletnim nauczycielem języka polskiego jako obcego, który uczy we własnej szkole językowej.
 • Anna Buczkowska »»»
  Od wielu lat Anna jest członkiem wspólnot charyzmatycznych na terenie Górnego Śląska.
  Jej droga do Boga rozpoczęła się na studiach, gdzie poznała osoby zaangażowane w Ruch Oazowy.
  Poprzez wspólnoty charyzmatyczne trafiła do pierwszej szkoły YWAM (Młodzieży z Misją) w Polsce - z tej szkoły została wysłana jako misjonarz do Moskwy, gdzie pracowała i posługiwała przez kilka miesięcy.
  Ukonczyła także szkołę Ellel Ministries w Anglii, po której rozpoczęła kilkuletnią posługę na Węgrzech.
  Nastepnie pomagała w budowaniu wspólnoty we Wrocławiu, aby w końcu wrócić do swoich rodzinnych Gliwic, gdzie obecnie pomaga w budowaniu Domu Modlitwy.

  Osoba z wieloletnim doświadczeniem w modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne, posługująca zarówno w Polsce, jak i za granicą, doskonały mówca, a także tłumacz języka angielskiego.

  Obecnie mieszka, pracuje i posługuje w Gliwicach.
 • Natalia Winkler »»»
  Od 2010 roku jest związana z Domem Modlitwy Wrocław 24/7, gdzie jako misjonarz-wstawiennik każdego dnia, wraz z innymi spotyka się na rozważaniu Słowa oraz modlitwie.
  Również od tego czasu rozwija swój dar proroczy posługując w zespołach proroczych Domu Modlitwy.
  Jej prorocze pieśni dotykają nie tylko serc ludzi, ale także serca Boga!

  Prywatnie rozwija swoje twórcze pasje i jest świeżo upieczoną żoną.
 • Ada Wałowska »»»
  Od 2019 roku jest związana z Domem Modlitwy Wrocław 24/7, gdzie jako misjonarz-wstawiennik służy Bogu.
  Również od tego czasu rozwija swój dar proroczy posługując w zespołach proroczych Domu Modlitwy.

  Skończyła pedagogikę i teologię i uczy religii w jednej z wrocławskich podstawówek.
 • Dominika Wieczorek »»»
  Jest od ponad 20 lat w związku małżeńskim z Robertem.
  Jest członkiem zespołu proroczego Domu Modlitwy Wrocław 24/7 i członkiem Kościoła Kanaan.
  Przez wiele lat prowadziła razem z mężem grupy domowe, posługę wstawienniczą i modlitwę o uzdrowienie.
  Jednak szczególną rolę przypisuje posłudze proroczej. Wierzy, że ten dar buduje Kościół, służy pocieszeniu i wzmocnieniu wierzących oraz ukazuje miłość Boga wobec nas.

  Chce dzielić się z innymi tym, co otrzymała i zachęcać wszystkich do sięgania po dar proroctwa.
  Lubi nowe wyzwania i ciekawe rozmowy z ludźmi.
 • Robert Wieczorek »»»
  Jest w związku małżeńskim z Dominką od ponad 20 lat.
  Jest członkiem zespołu proroczego Wrocław 24/7, wstawiennikiem i członkiem Kościoła Kanaan.
  Przez wiele lat prowadził placówkę dla ludzi uzależnionych i był misjonarzem w Team Chalange.
  Prowadził wraz z żoną grupy domowe, posługę wstawienniczą i modlitwę o uzdrowienie.
  Szczególną rolę przypisuje posłudze proroczej i wierzy, że ten dar buduje Kościół i ukazuje miłość Boga wobec ludzi.

  Chce dzielić się z innymi tym darem i zachęcać wszystkich do sięgania po dar proroctwa.

  Jest także artystą w dziedzinie tkaniny artystycznej, biorący czynny udział w życiu artystycznym.
 • Urszula Grządziel »»»
  Od ponad 20 lat jest w związku małżeńskim z Markiem.
  Z wykształcenia jest teologiem, filologiem i pedagogiem. Jej zainteresowania dotyczą ekumenizmu, posługiwania charyzmatami, ewangelizacji.
  Lubi obserwować gdy inni ludzie odkrywają swoje powołanie.

  Jest zwązana z Domem Modlitwy Wrocław 24/7, gdzie posługuje modlitawą, nauczaniem i w grupie proroczej.
 • Marek Grządziel »»»
  Jest w związku małżeńskim od ponad 20 lat.
  Z zawodu matematyk, statystyk i informatyk.
  Interesuje się relacją pomiędzy nauką i wiarą, czytaniem i studiowaniem Pisma oraz biblijnym nauczaniem o charyzmatach i życiu według Ducha Świętego.

  Jest związany z Domem Modlitwy Wrocław 24/7.