Zdjęcie Steve Mallison-Jones
Steve Mallison-Jones
Steve pochodzi z Wielkiej Brytanii. Pracował w armii, gdzie poznał Pana i nawrócił.
Prowadził wiele chrześcijańskich inicjatym biznesowych, aby w końcu przeprowadzić się z rodziną do Kansas City i rozpocząć naukę w szkole IHOP-KC.
Związany był przez dłuższy czas z Joseph International, gdzie posługiwał jako nauczyciel.

Obecnie pracuje w założonej przez siebie i żonę - Lydię firmie w Kansas City.

Mąż Lydii i ojciec 4 dzieci.