Zdjęcie ks. Mariusz Rosik
ks. Mariusz Rosik
Biblista, profesor nauk teologicznych, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, stypendysta m.in. Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i École biblique et archéologique française de Jérusalem. Od 1993 roku jest kapłanem Archidiecezji Wrocławskiej. Jako wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego i Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się teologią Nowego Testamentu, egzegezą Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historią Żydów. Jego zainteresowania oscylują także wokół relacji judaizmu i chrześcijaństwa w czasach narodzin Kościoła.

Pełnił funkcje sekretarza abp. metropolity wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego. Jest też wicemoderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji wrocławskiej, cenzor publikacji przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.

Do 2014 roku pełnił także funcje: adiunkta w Studium Nauk Humanistycznych przy Politechnice Wrocławskiej, dyrektora Wydawnictwa Archidiecezji Wrocławskiej TUM, dyrektora Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej oraz dyrektora Drukarni Archidiecezjalnej we Wrocławiu