Zdjęcie Kirk Bennett
Kirk Bennett
Założyciel 7Thunders, starszy lider wśród społeczności IHOP-KC, męż, ojciec i dziadek.
Kirk zajmował w przeszłości takie funkcje jak dyrektor zepołów proroczych w IHOP-KC, dyrektor Doku Modlitwy ZHOP, a od 2010 roku jest wiceprezesem Służby Uczynków Miłosierdzia w IHOP-KC, która koordynuje różnorodne inicjatywy na polu misyjnym.
Kirk wiele podróżuje nauczając w różnych miejscach świata i zanosząc Dobrą Nowinę na krańce ziemi.

Gorącym pragnieniem Kirka jest zobaczenie królewskiego kapłaństwa wiernych, którzy służą Panu wiernie i z wielką radością w swoich Kościołach. Jego radością jest widzieć, jak Bóg objawia się jako Oblubieniec, Król i Sędzia w tych dniach nawiedzenia ziemi.