Zdjęcie Urszula Grządziel
Urszula Grządziel
Od ponad 20 lat jest w związku małżeńskim z Markiem.
Z wykształcenia jest teologiem, filologiem i pedagogiem. Jej zainteresowania dotyczą ekumenizmu, posługiwania charyzmatami, ewangelizacji.
Lubi obserwować gdy inni ludzie odkrywają swoje powołanie.

Jest zwązana z Domem Modlitwy Wrocław 24/7, gdzie posługuje modlitawą, nauczaniem i w grupie proroczej.