Zdjęcie o. Roman Groszewski
o. Roman Groszewski
Urodził się w 1983 roku. Do momentu wstąpienia do zakonu mieszkał w Pruszczu koło Bydgoszczy. Jezuitów poznał na rekolekcjach ignacjańskich dla młodzieży (Szkoła Kontaktu z Bogiem). Tam też zdecydował się wstąpić do Towarzystwa Jezusowego.

W wieku 19 lat, po ukończeniu Liceum, rozpoczął dwuletni nowicjat w Gdyni, który zakończył złożeniem ślubów zakonnych w 2004 r. Przez następne trzy lata studiował filozofię w Krakowie. Po ukończeniu filozofii rozpoczął pracę w Szkole Kontaktu z Bogiem i w Duszpasterstwie Powołaniowym w Gdyni. W latach 2009 - 2012 studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym "Bobolanum" w Warszawie.