Kochać Boga: pierwsze i największe przykazanie

Pierwsze przykazanieKochać Boga: pierwsze i największe przykazanieChrystologia,Czasy ostateczne,SkryptyChrystologia,Czasy ostateczne,SkryptyChrystologia,Czasy ostateczne,SkryptyPL111Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:36 AMZgodnie ze słowami Jezusa, całe prawo i prorocy skupiają się właściwie w dwóch tylko przykazań:
 • bezgraniczna miłość do Boga
 • miłość do bliźniego - taka, jak do siebie samego
Nasza miłość do Boga powinna przy tym być "pierwsza" i każde odstępsto od tej zasady jest zauważana przez Tego, którego miłość do nas, każdego dnia jest świeża i nowa, jest bezgraniczna i żarliwa, potężna jak śmierć, której zazdrość jest nieprzejednana jak Szeol, której żar to żar ognia - płomienia Pańskiego (PnP 8:6).
Wobec takiej miłości, musimy zadać sobie sami pytania:
 • Jaka właściwie powinna być moja milość do Boga?
 • Czy aby na pewno w moim życiu pierwsze przykazanie jest na pierwszym miejscu?
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
 1. Wezwanie do miłości Boga całym sercem: być w jednym jarzmie miłości z Jezusem.
 2. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. (Mt 22:37-38)
  1. Bożym ostatecznym i wiecznym celem dla stworzenia jest bycie rodziną dla Niego, która obejmuje wierne dzieci dla Niego i równocześnie jest Oblubienicą Jezusa, który jest Jego wiecznym towarzyszem. Bóg obiecał dać Jezusowi dziedzictwo składające się z ludzi, których On w pełni posiadł w miłości.
   Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. (Ps 2:8)
   1. Obowiązkowe posłuszeństwo: Bóg sprawi, że całe stworzenie będzie posłuszne Jezusowi (Flp 2:9-11).
   2. Dobrowolna miłość: Bóg powoła ludzi, którzy dobrowolnie wybiorą, aby Go kochać.
  2. W jednym jarzmie miłości: Bóg chce, abyśmy kochali Go z całego naszego serca i umysłu, ponieważ On kocha nas wszystkich całym Swoim sercem i umysłem. Jezus chce, abyśmy kochali Go w ten sam sposób, w jaki On nas kocha. On w sposób nadprzyrodzony uzdolni nas do kochania Go w taki sposób: „Potrzebujemy Boga, aby kochać Boga." Namaszczenie do otrzymywania miłości Boga i odpowiadania
   …miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. (Rz 5:5)
  3. Jezus modlił się o swój lud, aby był w sposób ponadnaturalny uzdolniony do kochania Go Bożą miłością.
   Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. (J 17:26)
  4. Celem Boga jest, aby wybrać i wyćwiczyć Oblubienicę, która będzie przygotowana poprzez dobrowolną miłość do królowania z Jezusem. Kiedy Jezus powróci na ziemię, pierwsze przykazanie będzie zajmowało pierwsze miejsce w Jego Kościele.
   Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła. (Ap 19:7)
  5. Cztery płaszczyzny Bożej miłości: miłość od Boga, miłość do Boga, miłość która nas zalewa, a następnie przekazywana jest przez nas innym. Kochamy być kochanym. Dlaczego? Zostaliśmy stworzeni w ten sposób. Zostałeś stworzony by być kochanym i kochać.
  6. Podstawowe założenie tego kursu: ludzie, którzy kochają Jezusa, będą kochać innych wiele bardziej niż gdyby Go nie kochali. Skoncentrujemy się na tej sesji na sprawie relacji pierwszego przykazania i drugiego. Nie da się nie kochać Jezusa i nie kochać ludzi.
  7. Ta sesja koncentruje się na ukazaniu mądrości i piękna nieustannej reorganizacji naszego życia i posługi w ten sposób, aby Pierwsze przykazanie zajmowało pierwsze miejsce w hierarchii naszych priorytetów. Z samej definicji miłości wynika, że musimy Boga sami zaprosić. Nie zmusi nas On do dobrowolnego związku miłości. On czeka, aż zaprosimy Go do naszego serca. Musimy w sposób świadomy i z należytą starannością kroczyć z Nim. Naszym największym osiągnięciem jest mieć płonące i jaśniejące serca dla Boga (Łk 11:36).
 3. Miłość do Boga na Jego warunkach
  1. Jezus określa miłość do Boga jako bycie głęboko zakorzenionym w duchu posłuszeństwa (J 14:21, Pwt. 6:1-9). Nie ma czegoś takiego jak miłość do Boga bez posłuszeństwa Jego Słowu. Miłość do Boga to coś więcej niż jedynie śpiew dla Niego lub jakieś sentymentalne odczucia do „boga, którego uczyniliśmy na nasz obraz".
   Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania… Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje… W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę… (J 14:15-23)
  2. Musimy kochać Boga na Jego warunkach (nie na naszych). Kluczowym zagadnieniem na końcu wieków jest, czy zdefiniujemy miłość, odnosząc się do Jego warunków, czy też do warunków kultury humanistycznej, która poszukuje miłości bez relacji do posłuszeństwa wobec Słowa Bożego. Jezus chce od nas miłości, która pozwala mu przejąć kontrolę nad naszym życiem. Istnieje wiele definicji miłości i wolności w kulturze Kościoła w naszym kraju. Bóg nie jest hippie. Jego definicja miłości nie mówi o byciu wyluzowanym czy zrelaksowanym.
 4. Kochać Boga - jest to pierwsze przykazanie: to jest to, czego Bóg chce przede wszystkim
  1. Dla Boga miłość Boga jest głównym priorytetem. Jezus nie nazwał tego pierwszą opcją, ale przykazaniem. Jezus wyjaśnia, że kultywowanie miłości do Niego jest w sposób pierwszorzędny podkreślany przez Ducha Świętego. Kochanie Boga jest wspaniałym celem samym w sobie, jednak nigdy się na tym nie kończy, ale z miłości do Boga zawsze tryska miłość siebie samego i innych (wierzących i niewierzących).
  2. Bóg ma wszystko, ale jednak poszukuje czegoś, czego On pragnie w pierwszej kolejności. Czego Bóg poszukuje? Czego on chce najbardziej i przede wszystkim? On pragnie miłości. On pragnie naszych serc. W tej prawdzie znajduje się tajemnica naszego życia. On chce nas. On chce naszej dobrowolnej miłości. Jedną z istotnych kwestii jest pytać Boga: "Czego najbardziej pragniesz?" Kiedy znajdziemy to, czego Bóg szuka, to znajdziemy odpowiedź na pytanie, czego my mamy szukać.
  3. Miłość do Boga jest głównym priorytetem dla Boga, czy też innymi słowy jest to numer jeden na liście Jego priorytetów. Musimy planować naszą posługę tak, aby dążyć do tego celu i on też ma być miarą naszego sukcesu. Wzrost liczebny jest dobry, ale nie jest papierkiem lakmusowym Bożej łaski czy też Jego zadowolenia. Proszę Ducha Świętego, aby naznaczył Was, aby to zawsze był priorytet w waszej posłudze czy też misji.
  4. Wielu chce poznać wolę Boga. Na czym najbardziej zależy Bogu? Po pierwsze, Bóg chce wzmocnić odpowiedź naszego serca w miłości do Niego. To jest ważniejsze od zadań, które mamy w swojej posłudze. "Panie, co robisz w życiu? Dlaczego pozwalasz, aby pewne rzeczy trwały w moim życiu? "Jezus pragnie naszych serc. Chce obudzić nas poprzez objawianie i przekazanie nam Swojej miłości do nas. Wszystko co Bóg czyni, czyni przede wszystkim z miłości.
  5. Chrześcijaństwo jest nieustannym spotkaniem miłości z Osobą. Zdecydowane oddanie się Bogu i podejmowanie radykalnych wyborów sprawiedliwości nie pozwolą nam być biernymi ale będziemy dążyć do osiągnięcia miłości. Nie wystarczy być częścią jakiejś misji lub mieć wizję zmieniania miasta lub kraju. Praca dla wizji pozbawiona spójnego ożywczego tchnienia miłości przekazywanego przez Ducha Świętego wyczerpie nas emocjonalnie. Uczucia poruszone miłością są najpotężniejszą siłą we Wszechświecie.
 5. Miłość do Boga jest największym przykazaniem, powołaniem i stylem życia
  1. Miłość do Boga ma największy wpływ na Jego serce, nasze serca i innych ludzi, z którymi się stykamy, jak również jest naszym największym powołaniem dla nas samych i w posłudze dla innych, ponieważ owoce miłości trwają wiecznie. Jest to coś, co Jezus ceni najwyżej w naszym życiu i jest jednocześnie miarą jakości naszej posługi. Największym wezwaniem w posłudze jest wezwanie ludzi do miłości Boga.
  2. Naszym największym powołaniem z łaski Bożej jest to, aby poruszać lub wpływać na serce Boga. Poruszamy Jego serce przez każdy ruch naszego serca, kiedy pokazujemy naszą miłość do Niego przez posłuszeństwo. Jest to najbardziej ekstremalny styl życia. Odpowiedź miłości z serca ludzkiego jest tym, czego Bóg chce najbardziej, i co najwyżej ocenia. On chce naszego czasu, naszych pieniędzy i talentów, bo poprzez ich oddawanie wyrażamy naszą miłość do Niego.
  3. Czy wiesz, w jaki sposób poruszasz Go? Robisz to za każdym razem, kiedy pokutujesz z kompromisu. Poruszamy Go, kiedy siadamy przed Nim (Łk 10:38-42) oraz przez drobne akty służby dla innych ze względu na miłość do Niego (Mt 10:42, Hbr. 6:10). Wpływ na ludzi jest bardzo ważny, ale nie jest to nasze największe powołanie. Nasz największe działanie nie może być mierzone przez rozmiar naszej posługi.
  4. Niektórzy ludzie są schwytani przez takie nastawienie, aby pozyskać jak najwięcej osób, którzy otrzymaliby ich posługę, czy też posłuchali ich nauczań czy też śpiewu. Dzięki lepszej sieci, marketingowi i oświetleniu możemy często zgromadzić większy tłum. Dobrze jest użyć twórczej mądrości, aby bardziej efektywnie komunikować się za pośrednictwem naszej posługi.
  5. Największe spełnienie przynosi poznanie Bożej miłości i odczuwanie jej, kochanie Go i przelewanie Jego miłości dla innych. Będzie to miało największy wpływ na nasze serce jako że nasz duch jest rozradowany w miłości Bożej.
  6. Największą łaską, którą możemy otrzymać jest namaszczenie do tego, aby odczuwać miłość Boga i wyrażać ją.
  7. Miłość do Jezusa będzie wynagrodzona w niezwykłej mierze w przyszłym wieku, a więc jest to jedyny sposób, aby wejść w nasze największe przeznaczenie. Możesz być jednym z największych ludzi w historii, żyjąc po prostu w głębokiej miłości do Boga. Nie będziesz najbardziej znanym człowiekiem na świecie, ale możesz być jednym z największych.
   Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, (…) ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. (Mt 5:19)
  8. Naszą największą siłą jest posłuszeństwo oparte na uczuciu, które płynie z doświadczania miłości Jezusa i odpowiadania Bogu miłością. Jest to najbardziej spójne posłuszeństwo, ponieważ zakochana osoba przetrwa wszystko dla miłości. Zakochani są nietykalni. Ustawiamy nasze serce tak, by żyć jako bezgranicznie miłujący Boga bez niebezpieczeństwa złapania się w pułapkę goryczy wobec tych, którzy nas źle traktują.
  9. Namaszczenie do miłości Boga jest naszą najwspanialszą własnością. Nagroda miłości znajduje się w posiadaniu mocy miłości. Żadna ofiara nie równa się temu, co On nam daje w Swojej miłości. Każdy może zrezygnować z wyjątkiem osoby miłującej. Kiedy jesteśmy kuszeni, aby poddać się, przeszkodą na tej drodze jest to, że kochamy Boga.
  10. Naszą duchową tożsamością jako osób indywidualnych jest to, że:
   "Jestem kochany przez Boga i jestem ukochanym Boga, dlatego uda mi się"
   . Nasza wartość nie zależy od naszych osiągnięć.
 6. Objawienie wyższości pierwszego przykazania
  1. Potrzebujemy objawienia wyższości pierwszego przykazania. Jest ono standardem oceny przed trybunałem Chrystusa. Bóg ocenia życie inaczej niż człowiek, bo On ma wszystkie pieniądze, mądrość, sławę, wpływy i czas. Jedyne, co będzie miało znaczenie to, czy my wzrośliśmy w miłości do Boga.
  2. To, co Bóg uważa za największe, nie jest zagadką. Niektórzy chcąc nadążyć za trendami w posłudze, aby nie stracić popularności, zmieniają kierunek swojej posługi. Nie możemy jednak koncentrować się w naszej posłudze na ostatnich trendach, ale na Słowie Bożym. Bóg wzbudza prekursorskich posłańców, aby wzywali innych, aby zdefiniowali miłość jako najwyższy cel Boga. Oni sprawią, że pierwsze przykazanie będzie głównym celem dla ich życia i posługi.
  3. Kościół w Efezie był doskonałym centrum przebudzenia we wczesnym Kościele (Dz 19-20). A jednak nie utrzymali świeżości w ich miłości do Jezusa. Stali się pracownikami dla Boga bardziej niż ludźmi miłującymi Go. Ci, którzy kochają zawsze pracują lepiej i efektywniej niż ci, którzy są tylko robotnikami. Kiedy pracujemy bez intymnej relacji z Bogiem, pracujemy jako niewolnicy. Serce panny młodej jest odświeżane podczas pracy. Praca bez oparcia w oddaniu się prowadzi do wypalenia, rozczarowania i zranienia. Tak więc taka praca nie przetrwa dziesięcioleci.
   Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. (Ap 2:4)
  4. Priorytetem Szatana jest odwieść nas od kultywowania miłości całym sercem i oddania się Jezusowi.
   Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. (2 Kor 11:3)
  5. Musimy podjąć zdeterminowaną decyzję o miłości Boga z całego serca, duszy, umysłu i siły. Musimy nastawić nasze serca, aby uczynić miłość do Boga naszym priorytetem i mieć wizję, aby pójść głębiej w poznaniu Boga. Potrzebne będą skupienie i wysiłek, aby to osiągnąć. Chodzenie w miłości Boga wymaga naszego skupienia przede wszystkim na samym procesie realizacji bardziej niż zdobyciu jakichś rzeczy czy też wpływu.
   Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie (Ps 91:14)
  6. Ludzie, którzy pragną kochać bezgranicznie Jezusa pytają: „Na jakie wyżyny pozwoli mi Bóg wspiąć się w służbie dla Niego?” Nie jesteśmy zadowoleni z minimum zbawienia. Musimy wybrać dobrą cząstkę tak jak Maria. Nikt nie może wybrać za nas.
   Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. (Łk 10:42)
  7. Utrzymanie świeżości w chodzeniu z Bogiem przez dziesięciolecia jest definicją radykalnego życia przed Bogiem. Nie jesteśmy radykalni, jeśli robimy coś niezwykłego przez kilka tygodni lub miesięcy.
  8. Dawid podtrzymywał swą pasję dla Boga przez dziesięciolecia, co określa „wszystkimi” dniami swego życia.
   O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia (Ps 27:4)
  9. Daniel podtrzymywał swe życie modlitewne z pasją przez dziesiątki lat (od około 16 roku do 82 roku).
   Trzy razy dziennie padał na kolana modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem. (Dn 6:10)