Duch Święty

Cuda i znakiDuch ŚwiętySkryptySkryptySkryptyPL13Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:38 AMTo materiały szkoleniowe dla dzieci w wieku 6-12.
Nauczania dotyczą podstaw wiary, które przekazane są w formie zrozumiałem dla dzieci w tym wieku.
Wieloletnie doświadczenie Lennego w prowadfzeniu dzieci przełożyło się na bardzo pomocne i praktyczne w prowadzeniu dzieci skrypty, które składają się z fragmentów Pisma Świętego i krótkich pytań w formie testów, które ułatwiają zapamiętanie tych fragmentów.

Słowo Boże ostatecznie ma największą moc przebicia się do serc ludzie i to niezależnie od ich wieku!
Warto zacytować tutaj jeszcze lubione powiedzienie Lennego: "Nie ma Ducha Świętego juniora"!
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
 1. Lekcja 1: Osoba Ducha Świętego
  1. MÓJ TOWARZYSZ
   1. Kiedy Jezus powstał z martwych i wstąpił do nieba, nie zostawił nas samych, nie porzucił nas. Kiedy odchodził, obiecał, że będzie z nami aż do Swego powrotu. Obiecał, że Pomocnik będzie żyć wewnątrz wszystkich, którzy wierzą w Jezusa, On zawsze z nimi będzie.
    Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, …wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. (J 14:16-18)
    A Wspomożyciel - Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu… (J 14:26)
    Kiedy jednak przyjdzie Wspomożyciel, którego Ja poślę wam od Ojca - Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca… (J 15:26)
    Ja jednak mówię wam prawdę: Będzie lepiej dla was, abym odszedł. Jeśli nie odejdę, nie przyjdzie do was Wspomożyciel; jeśli zaś odejdę, poślę Go wam. (J 16:7)
    Oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca… (Łk 24:49)
    Otrzymacie jednak moc Ducha Świętego, który zstąpi na was. (Dz 1:8)
    On (Jan) tak im odpowiedział: "Ja chrzczę was wodą, lecz idzie potężniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem." (Łk 3:16)
    Kiedy został wywyższony mocą prawej ręki Boga i otrzymał od Ojca obiecanego Ducha Świętego, wylał Go, jak to sami widzicie i słyszycie. (Dz 2:33)
   2. Duch Święty został nam dany za darmo i jest najwspanialszym darem od Ojca i Syna - Jezusa
  2. KIM JEST DUCH ŚWIĘTY?
   1. Jest tylko jeden Bóg, lecz On istnieje w trzech Osobach, używamy słowa Trójca, aby lepiej zrozumieć, jak to może być. Trzech, ale stanowią jedno. Jezus jest Synem Bożym. Bóg Ojciec jest Ojcem Jezusa. A Duch Święty jest Bogiem. Lecz Jezus nie jest ani Ojcem ani Duchem Świętym, Ojciec nie jest Jezusem ani Duchem Świętym, a Duch Święty nie jest ani Jezusem ani Ojcem. Niejasne? Pomocny będzie tutaj rysunek.
   2. Duch Święty współpracował z Ojcem i Jezusem, aby stworzyć niebo i ziemię. Duch Święty pracował z Ojcem przy wszystkich cudach, które uczynił Jezus. Duch Święty pracował z Ojcem i Jezusem, kiedy Jezus został wskrzeszony z martwych. Dowiedzmy się więcej o tym, kim jest Duch Święty, czytając Boże Słowo.
    Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. (Rdz 1:1-2)
    I Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. (Łk 3:22)
    A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. (Rz 8:11)
  3. JAK OTRZYMUJEMY DUCHA ŚWIĘTEGO?
   1. Jezus otrzymał obietnicę Ducha Świętego od Ojca, i to Jezus razem z Ojcem posyłają Ducha Świętego do tych, którzy wierzą w Jezusa. Piotr mówi nam, że wiara w Jezusa łączy się z odwróceniem od grzechu i przyjęciem chrztu w Imię Jezusa Chrystusa.
   2. Duch Święty czasami zstępował na ludzi zaraz po tym, jak uwierzyli w Jezusa.
   3. W innych przypadkach Duch Święty przychodził przez modlitwy i ręce uczniów, którzy już wcześniej Go otrzymali.
   4. Niektórzy zostawali ochrzczeni wodą, zanim zostali ochrzczeni w Duchu Świętym.
    Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był , ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. (J 7:38-39)
    Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! (J 20:22)
    Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. (Dz 2:38)
    Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. (Dz 8:16-17)
    Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki… i rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. (Dz 10:44-48)
  4. MYŚLI DO DZIENNIKA:
   1. Opisz, jakie masz odczucia o tym, że Jezus przebywa w niebie, podczas gdy ty jesteś tutaj na ziemi. Jak świadomość, że On posłał Swego Ducha Świętego, aby był z tobą i mieszkał w twoim wnętrzu wpływa na twoje odczucia?
   2. Co myślisz o tym, że Duch Święty jest Bogiem i że Bóg jako Duch Święty jest twoim Pomocnikiem?
   3. Opisz, jak możesz osobiście otrzymać Ducha Świętego, a może już zostałeś ochrzczony w Duchu Święty?
   4. Jak możesz pomóc innym otrzymać Ducha Świętego?
 2. Lekcja 2: Zadanie Ducha Świętego
  1. ZADANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
   1. Wiemy, że Bóg dał nam Ducha Świętego, ponieważ nie chciał zostawić nas na ziemi samymi. Jezus nazwał Ducha Świętego naszym Pomocnikiem, co jest również tłumaczone jako Pocieszyciel, Pośrednik i Doradca. Greckie słowo to "parakletos", które oznacza tego, który jest wezwany, aby być z kimś i pomagać tej osobie. Tak więc Duch Święty jest wezwany do twego, aby przyjść i być z nami i nam pomagać.
   2. Głównym zadaniem Ducha Świętego jest sprawić, abyśmy poznali Jezusa i aby przez nas poznali Go inni.
  2. CO ROBI DUCH ŚWIĘTY, ABY LUDZIE POZNALI JEZUSA
   1. Pomaga nam, abyśmy byli przekonani, że naprawdę należymy do Jezusa i że On nas zbawi
    W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego majestatu. (Ef 1:13-14)
   2. Uczy nas wszystkiego i pomaga nam pamiętać o tym, co powiedział Jezus
    A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. (J 14:26)
   3. Pokazuje czym, jest grzech, sprawiedliwość i sąd.
    On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. (J 16:8)
   4. Prowadzi nas do pełni prawdy.
    Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy. (J 16:13)
   5. Pomaga nam zrozumieć Pismo Święte w odniesieniu do przyszłych wydarzeń i pokazuje nam, co się wydarzy:
    … i oznajmi wam rzeczy przyszłe. (J 16:13)
    Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. (Łk 2:26)
   6. Czci, chwali i wysławia Jezusa objawiając Go
    On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. (J 16:14)
   7. Pomaga nam mówić o Jezusie, dając nam słowa, jak również odwagę aby je wypowiadać, Duch Święty uwalnia przez nas moc czynienia znaków i cudów
    Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. (Łk 12:12)
    I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2:4)
    Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże. (Dz 4:31)
    Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. (Dz 1:8)
  3. MYŚLI DO DZIENNIKA:
   1. Które z wymienionych powyżej sposobów wykorzystał Duch Święty, aby pomóc tobie w twoim życiu?
   2. W jaki sposób chciałbyś, aby Duch Święty pomógł tobie? Dlaczego potrzebujesz takiej pomocy ze strony Ducha Świętego?
   3. W jaki jeszcze inny sposób chciałbyś, aby Duch Święty pomógł tobie? Dlaczego potrzebujesz takiej pomocy ze strony Ducha Świętego?
   4. W jaki sposób chciałbyś, aby Duch Święty pomógł ci mówić innym o Jezusie?
 3. Lekcja 3: Moc świadczenia o Jezusie
  1. BARDZO WAŻNY OBOWIĄZEK
   1. Jezus mógł podróżować tylko po niewielkim skrawku świata, kiedy przebywał na ziemi. Był w pełni Człowiekiem, dlatego chodził pieszo albo jechał na wierzchowcu. Głownie przebywał na terenie kraju, który dzisiaj znamy jako Izrael. Mógł nauczać i objawić Siebie tysiącom czy tez setkom tysięcy ludzi. Ale nie powiedział każdemu o Sobie, w tamtym czasie żyły na ziemi miliony ludzi. i od tamtej pory żyły miliardy ludzi, którzy nigdy Go nie widzieli ani nie słyszeli Jego słów. Ale Jezus miał, aby Dobra Nowina o Nim dotarła do każdej osoby na świecie. Jezus dał wszystkim Swoim uczniom ważne zadanie, kiedy odchodził – opowiedzenia każdemu człowiekowi o Nim, o tym, co uczynił na Krzyżu i o wszystkim, o czym nauczał i o Jego przykazaniach.
   2. Wielki Nakaz – tak nazywamy plan Jezusa, aby głosić Jego Dobrą Nowinę na całym świecie. Nakaz to polecenie, zadanie lub obowiązek. Popatrzmy na biblijne wersety, w których Jezus daje nam te polecenia.
    I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. (Mk 16:15)
    Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. (Mt 28:19-20)
  2. MOC ŚWIADCZENIA O JEZUSIE
   1. Wielki Nakaz wydaje się zbyt wielkim zadaniem do wypełnienia. W istocie to jest bardzo duże zadanie i Jezus wiedział, że będziemy potrzebować pomocy. Czy wiesz, skąd może przyjść ta pomoc? Tak, to prawda! Naszym Pomocnikiem jest Duch Święty.
    Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. (Dz 1:8)
   2. Jezus chce, abyśmy byli Jego świadkami. Świadek to ktoś, kto mówi innym o tym, co widział. Jeżeli zobaczysz wypadek samochodowy, to jesteś świadkiem tego wypadku. Kiedy policjant przychodzi spisać raport o wypadku, może zapytać o to, co widziałeś, ponieważ jesteś świadkiem. Bycie świadkiem Jezusem oznacza mówienie o tym, co widziałeś i co wiesz o Jezusie.
   3. Duch Święty daje nam moc bycia świadkami Jezusa. Duch Święty uczy nas wszystkiego o Jezusie, daje nam zrozumienie Pisma Świętego, pokazuje przyszłe wydarzenia, oddaje chwałę Jezusowi i daje nam słowa, które wypowiadamy jako świadkowie Jezusa. Przez nas, Duch Święty może to wszystko zrobić i sprawić, ze inni także poznają Jezusa.
  3. ZNAKI I CUDA
   1. Duch Święty czyni przez nas znaki i cuda, gdy idziemy i mówimy innym o Jezusie.
    Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. (Mk 16:17-18)
   2. Przez te znaki i cuda Duch Święty potwierdza, że to, co mówimy o Jezusie, jest prawdą
    Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. (Mk 16:20)
    Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. (Dz 4:33)
    Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. (Dz 4:16)
    Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, tak że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy… Tak potężnie rosło i umacniało się słowo Pańskie. (Dz 19:11:20)
  4. MYŚLI DO DZIENNIKA:
   1. Jezus powołuje cię do bycia Jego świadkiem i do mówienia o Nim każdemu. Czego potrzebujesz, aby osiągnąć ten cel?
   2. Wyjaśnij, dlaczego ważne jest, by poznać Jezusa, zanim będziesz o Nim mówić innym.
   3. Wyjaśnij rolę i znaczenie Ducha Świętego w byciu świadkiem Jezusa.
   4. Poproś Ducha Świętego, aby mówił do ciebie i pokazał, jakich niezwykłych cudów chce przez ciebie dokonać, gdy będziesz mówić innym o Jezusie i modlić się za nich. Zapisz, co ci powie lub pokaże.
 4. Lekcja 4: Uzdrowienie
  1. JEZUS NAKAZAŁ NAM GŁOSIĆ EWANGELIĘ I UZDRAWIAĆ CHORYCH
   1. W Nowym Testamencie widzimy Jezusa uzdrawiającego wszystkich chorych i wyrzucającego demony z ludzi. Jezus wskrzeszał ludzi z martwych i nie ma osoby, której nie mógłby uzdrowić. Ale nie był jedynym, który uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmarłych i wyrzucał demony. Jezus dał Swoim uczniom władzę i moc uzdrawiania chorych, oczyszczania trędowatych, wskrzeszania z martwych i wyrzucania demonów. Bóg dał te znaki uzdrowienia i uwolnienia, aby potwierdzać głoszenie ewangelii o Jezusie przez Jego.
    Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania… Idźcie i głoście… Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10: 5-8)
   2. Ten nakaz misyjny dotyczy wszystkich chrześcijan we wszystkich krajach i ważny jest aż do skończenia świata!
  2. ZNAKI I CUDA BĘDĄ MI TOWARZYSZYĆ
   1. Gdy Jezus odchodził do Ojca, obiecał, że tym, którzy uwierzą w Niego, będą towarzyszyć znaki, tzn., że będą działać w Bożej mocy, aby wyrzucać demony i uzdrawiać chorych. Wierzący w Jezusa będą czynić te znaki w Imię Jezusa, gdy będą głosić Ewangelię o Jezusie i wypowiadać Jego potężne Imię.
    Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. (Mk 16: 17)
   2. My nie mamy mocy, aby uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych i wypędzać demony. To Święty Duch Boży działa przez nas. Musimy prosić Jezusa, aby dał nam Swego Ducha Świętego i moc, by uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych i wypędzać demony. Tylko Bóg może uzdrawiać i uwalniać. Bóg chce uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych i wypędzać demony jako znak dla tych, którzy nie wierzą, że Jezus jest Synem Bożym i Mesjaszem.
    Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. (Dz 1:8)
   3. Jakub mówi nam, jeśli będziemy modlić się z wiarą za chorych, zostaną uzdrowieni. Musimy modlić się z wiarą, wierząc, że Bóg nas słyszy i odpowie. Musimy się modlić intensywnie, wkładając w to wysiłek, a Bóg odpowie. Eliasz był taki jak my, a jego modlitwy zatrzymały deszcz na trzy i pół roku i to jego modlitwy sprowadziły deszcz z powrotem.
    A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. i znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. (Jk 5:15-18)
  3. MODELE POSTĘPOWANIA
   1. Krok 1: Wywiad: Przedstaw się, potem zapytaj, gdzie boli albo o co masz się modlić
    1. Poziom naturalny – co widzisz?
    2. Poziom nadnaturalny – poproś Boga o słowa, wizje
    3. Zbierz fakty
   2. Krok 2: Diagnoza: Dlaczego są w takim stanie?
    1. Przyczyny naturalne – choroba, wypadek
    2. Grzech – popełniony przez nich albo przeciwko nim
    3. Zranienia emocjonalne powodujące ból fizyczny albo ból innego rodzaju
    4. Problemy w relacjach – brak przebaczenia
    5. Nadprzyrodzone – może demoniczne przyczyny
    6. Nie przestawaj prosić Boga o pomoc – pomocna może być modlitwa w językach
    7. Zadawaj odpowiednie pytania
   3. Krok 3: Wybór modlitwy: Jak mam się pomodlić, aby pomóc tej osobie?
    1. Upewnij się, że możesz położyć na nich ręce
    2. Proś Ducha Świętego, aby przyszedł i dotknął tej osoby
    3. Proś Boga, aby uzdrowił
    4. Kontynuuj modlitwę w Duchu
    5. Nakaz wiary – (Dz 3:6)
    6. Deklaracja wiary – (J 4:50)
    7. Demony – zgrom (złam ich moc), zwiąż (powstrzymaj), wyrzuć
   4. Krok 4: Zaangażowanie w modlitwę: Jak ci idzie?
    1. Miej oczy otwarte i zwracaj uwagę na skutki – ciepło, mrowienie, drżenie, itp.
    2. Zadawaj pytania – dowiedz się, co Bóg robi
    3. Zakończ – kiedy oni stwierdzą, ze to już koniec, kiedy Duch mówi ci, że to koniec, kiedy nie wiesz, jak się dalej modlić, kiedy nic się nie dzieje
    4. Zabierz ręce, powiedz im, że zamierzasz zakończyć modlitwę
   5. Krok 5: Wskazówki po zakończeniu modlitwy: Co powinni zrobić, aby utrzymać swoje uzdrowienie? Np. „Przestań grzeszyć” – (J 5:14)
    1. Czytanie Biblii, spędzanie czasu z Bogiem
    2. Zaangażowanie w życie lokalnego kościoła
    3. Kontrola u lekarza
  4. MYŚLI DO DZIENNIKA:
   1. Dlaczego Jezus kazał Swoim uczniom uzdrawiać chorych?
   2. Wypisz imiona ludzi, którzy potrzebują uzdrowienia i módl się za nich.
   3. Czy kiedykolwiek widząc chorych lub kalekich ludzi pragniesz, aby Bóg ich uzdrowił? Opisz, co wtedy czujesz.
   4. Bóg uzdrawia ludzi, ponieważ ich kocha. Czy jest inny powód, dla którego Bóg uzdrawia?
 5. Lekcja 5: Proroctwo
  1. OBIETNICA
   1. Bóg obiecał wylać Swego Ducha na dziewczynki i chłopców, młodych i starych, bogatych i biednych, abyśmy prorokowali, widzieli wizje i mieli sny. To jest obietnica dla ciebie i to jest obietnica na dzisiaj.
    W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali. (Dz 2:17-18)
    Udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich. (Prz 1:23)
    Ciebie też opanuje duch Pański i będziesz prorokował… (1 Sam 10:6)
   2. Obietnica ta jest ciągle aktualna - jest ważna także dla Ciebie - dziś!
  2. SNY, WIZJE I PROROCTWO
   1. Bóg może do nas mówić przez sny i wizje, w Biblii jest wiele przykładów, jak On mówił przez sny i wizje. Na przykład dał Józefowi sny, jak ochronić małego Jezusa (Mt 1:20; 2:13; 2:19-20). Paweł miał wizję Jezusa, która go oślepiła, chociaż inni obecni niczego nie widzieli (Dz 9:1-9).
   2. Sny i wizje mogą być symboliczne albo dosłowne. Zapisuj je w swoim dzienniku modlitewnym. Rozmawiaj o nich z rodzicami. Powinniśmy zawsze prosić Ducha Świętego, aby dał nam interpretację. Także powinniśmy pytać Ducha Świętego, co mamy zrobić z tym, co nam pokazuje.
   3. Bóg również mówi przez słowa prorocze, kiedy mówi nam, co myśli, czuje lub planuje. Słowo prorocze może być jak cichy szept w sercu, jak myśl. Albo możesz rzeczywiście usłyszeć Boga mówiącego głośno do ciebie!
   4. Paweł mówi nam, że wszyscy możemy prorokować i że szczególnie powinniśmy pragnąć daru proroctwa. Proroctwo mówi nam, co mówi Bóg. Kiedy prorokujemy innym, mówimy to, co mówi Duch Święty, a Jego słowa zawsze:
    1. budują w mądrości i świętości,
    2. napominają (zachęcają do zbliżenia się do Jezusa),
    3. pocieszają.
    Możecie bowiem w ten sposób prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni i podniesieni na duchu. (1 Kor 14:31)
    Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa … Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. (1 Kor 14:1:3)
   5. Bóg ma zbyt wiele dobrych myśli o nas, abyśmy je mogli policzyć, kilkoma z nich chce się z nami policzyć. Chce także podzielić się z nami Swoimi dobrymi myślami o innych, aby ich zachęcić, zbudować w mądrości i świętości i wezwać ich do bliższej relacji z Jezusem.
    Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość! Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku; gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą. (Ps 139:17-18)
  3. ROZPOZNANIE GŁOSU DUCHA ŚWIĘTEGO
   1. Możemy usłyszeć cztery różne głosy w naszej głowie:
    1. Nasz własny umysł;
    2. Kogoś innego mówiącego do nas;
    3. Boga;
    4. Wroga: demoniczny głos.
   2. Jak więc możemy rozpoznać, kiedy Duch Święty mówi do nas przez sen, wizje czy słowo prorocze? Możemy to rozeznać przez osądzenie tego, co słyszymy. Głos Ducha Świętego zawsze zgadza się z Biblią i zawsze jest prawdziwy. Jego głos jest łagodny i zachęcający, niosący pokój i wzywający nas do pobożnego postępowania. Głos wroga jest przeciwieństwem głosu Ducha Świętego, jest egocentryczny, stawia żądania i kłamie, abyśmy mieli złe odczucia.
   3. Ćwicz się w słuchaniu głosu Bożego w ciszy. Proś, aby mówił do ciebie. A potem zwracaj uwagę na to, co widzisz, czujesz lub słyszysz i rozsądzaj, czy to Bóg mówi do ciebie.
  4. MYŚLI DO DZIENNIKA:
   1. Poświęć czas na proszenie Ducha Świętego, aby podzielił się z tobą dobrymi myślami, jakie Jezus ma o tobie. Zapisz to, co ci powie albo pokaże.
   2. Poproś Ducha Świętego, aby mówił do ciebie o kimś innym (o koledze, mamie, tacie, itd,), abyś mógł się tym podzielić z nimi, aby ich zachęcić. Zapisz to, co słyszysz lub widzisz i podziel się z tą osobą. Oto kilka konkretnych pytań, które możesz zadać Duchowi Świętemu:
    1. Jakie są jego/jej duchowe dary?
    2. O co się on/ona modli?
    3. Co mówi Jezus do niego/do niej?
    4. Co się mówi o tej osobie przed tronem Ojca?
    5. Jakie są uczucia Pana wobec tej osoby?
    6. Jakie Bóg dal obietnice tej osobie?
    7. Jakie Boże błogosławieństwo jest udziałem jego/jej rodziny?
   3. Za pozwoleniem rodziców lub opiekunów i przy ich pomocy, proś Ducha Świętego, aby pokazał ci kogoś, kto nie zna Jezusa aby powiedział ci coś, co mógłbyś przekazać tej osobie jako zachętę. Po przekazaniu tego słowa, zapisz, co się wydarzyło.