Pieśń nad Pieśniami 2:10-11

Rozważania Słowa BożegoPieśń nad Pieśniami 2:10-11Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:53 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
Miły mój odzywa się i mówi do mnie: Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź! Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł


 1. Miły mój odzywa się i mówi do mnie:
  • Dotknij mnie Swoim Słowem. Tym właśnie Słowem dotknij mnie a na pewno nie pozostanę taki sam:
   • Mów, Panie, bo sługa Twój słucha (1 Sm 3:9,10)
   • Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Pwt 8:3; Mt 4:4; Łk 4:4)
   • Twoje Słowo wychodzi z Twoich ust - jak miecz obosieczny (Hbr 4:12; Ap 1:16)
   • Twoje Słowo jest ostre i skuteczne (Hbr 4:12)
   • Zdolne do osądu (Hbr 4:12)
   • Słowo Twoje w ogniu wypróbowane (Ps 18:31)
   • Słowo Twoje jest prawe, a każde Twoje dzieło niezawodne (Ps 33:4)
   • Przez Twoje słowo powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Twoich (Ps 33:6)
   • Przez Twoje słowo udzielasz mi życia! (Ps 119:37)
   • Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa (Ps 119:89)
   • Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce (Ps 119:105)
   • Prawo wyjdzie z Syjonu i Twoje słowo - z Jeruzalem (Iz 2:3)
   • Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Twoje trwa na wieki (Iz 40:8)
   • Z twoich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne (Iz 45:23)
   • Słowo, które wychodzi z ust twoich, nie wraca do Ciebie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chcesz, i nie spełni pomyślnie twego posłannictwa (Iz 55:11)
   • Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo (J 1:1)
   • Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1:14)

  • Moja odpowiedź:
   • Twoje Słowo, Twoja nauka ma moc przemiany bo Ty masz władzę nad wszelkim stworzeniem (Mt 7:29; Mk 1:22)
   • Obym dziś usłyszał Twój Głos - jestem owcą Twego pastwiska (Ps 95:7)
   • Oczaruj mnie swoim wdziękiem i blaskiem tak, jak ja oczarowałem Ciebie (PnP 4:9)
   • Najpiękniejszy z synów ludzkich objaw się mi i daj mi zobaczyć Twoje piękno (Ps 45:3)
   • Ty, na którego wargach rozlany jest wdzięk, którego Słowa są słodkie nawiedź mnie w mojej ciemności (Ps 45:3)
   • Rozjaśnij mój mrok, abym przejrzał (Mk 10:51)
   • Ulituj się nade mną Synu Dawida - dotknij moich oczu, abym przejrzał i zobaczył Twoją chwałę (Mt 9:27-29)
   • Pokaż mi Swoje Oblicze (Rdz 33:10)
   • Wołam tak jak Mojżesz - Panie pokaż mi Swoją twarz (Rdz 33:10)
   • Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku (PnP 2:14)
 1. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź:
  • Słyszę Twój głos, który wzywa mnie do radykalnego pójścia za Tobą:
   • Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca (Ps 45:11)
   • Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną (Mt 19:21)
   • Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną (Mk 10:21)
   • Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie (J 1:38-39)
   • Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych (Mt 8:22)
   • Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim (Mt 9:9; Mk 2:14)
   • I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za Mną (J 1:43)
   • Odpowiedział Jezus Piotrowi: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną (J 21:22)
   • Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi (Mt 4:19; Mk 1:17)

  • Moja odpowiedź:
   • Daj mi poznać Twoją miłość, abym się nie wahał pójść za Tobą(Ef 3:17)
   • Daj mi poznać swoją pasję, abym już igdy nie odwracał się wstecz(Za 1:14,16)
   • Daj mi odczuć, jakie uczucia żywisz do mnie, abym nie miał wątpliwości, że warto oddać wszystko (Jr 31:3)
   • Daj mi zrozumieć, jak wielka jest miłość, która doprowadziła Cię na krzyż (J 3:14-15)
   • Daj mi zrozumieć tą miłość, jaką ojciec ma do mnie skoro Syna Swego dał (J 3:16)
   • Daj mi zrozumieć, co znaczy, że umiłowałeś nas do końca (J 13:1)
   • Daj mi też zrozumieć ja mam Cię kochać (Mt 22:36)
   • Co znaczy kochać całym umysłem (Mk 12:33)
   • Jak mam Cię kochać ze wszystkich sił (Mk 12:33)
   • Jak mam Cię kochać całym umysłem (Mk 12:33)
   • Jak mam Cię kochać z głębi duszy (Mk 12:33)
   • Jak mam przylgnąć do Ciebie (Joz 22:5; 238)
   • Skoro jesteś skarbem, który odnalazłem, jak mam go zachować (Iz 33:6; 2 Kor 4:6-7)
 1. Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł:
  • Ty sam usuwasz przeszkody dzielące mnie od Ciebie:
   • Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do Mnie, bom cię odkupił (Iz 44:22)
   • Powiedzą: Budujcie, budujcie, uprzątnijcie drogę, usuńcie przeszkody z drogi mego ludu (Iz 57:14)
   • Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści (Iz 53:4)
   • Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53:5)
   • Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich (Iz 53:6)
   • Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć (Iz 53:8)
   • Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego (Iz 53:10)
   • Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie (Iz 53:11)
   • Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców (Iz 53:12)
   • A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami (Iz 53:12)

  • Moja odpowiedź:
   • Chcę być jak panny mądre, które miały i lampę i oliwę (Mt 25:1-13)
   • Nie chcę przegapić czasu swego nawiedzenia (Mi 7:4; Łk 19:44; 1 P 2:12; Mdr 3:7)
   • Umacnij mnie, abym wytrwał do końca bez zarzutu i był gotowy na dzień Pana (1 Kor 1:8)
   • Chcę być bez zarzutu na dzień Chrystusa (Flp 1:1)
   • Uświęć mnie, aby nienaruszony duch mój, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na Twoje przyjście (1 Tes 5:23)
   • Chę zachowywać przykazanie i być bez zarzutu aż do objawienia się Jezusa (1 Tm 6:14)
   • Nie chcę się oglądać wstecz - chcę być Ciebie godzien (Łk 9:62)
   • Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę (Ps 57:9)
   • Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram. Zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę (Ps 108:2-3)