Zajęcia 7: 05.02.2022 - Stacjonarne

7. Jak prorokujemy - sesja finalna

Szkoła prorokowania 2021/2022Zajęcia 7: 05.02.2022 - StacjonarneCharakter,Dary duchowe,Duch Święty,Jedność,Królestwo Boże,Nauczanie Kościoła,Słowo Boże,WspólnotaCharakter,Dary duchowe,Duch Święty,Jedność,Królestwo Boże,Nauczanie Kościoła,Słowo Boże,WspólnotaCharakter,Dary duchowe,Duch Święty,Jedność,Królestwo Boże,Nauczanie Kościoła,Słowo Boże,WspólnotaPL19Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL02/06/2022 04:40:43 PMŚwięty Paweł w liście do Koryntian dzieli się z nami swoim pragnieniem: "chciałbym abyście wszyscy prorokowali" (1 Kor 14:5)

Potrzebujemy dzisiaj spośród wielu głosów, odnaleźć i usłyszeć głos Bożego Ducha, który w darze proroczym nie tylko odsłania przyszłość, ale przede wszystkim objawia serce naszego Boga.
Boga, który chce rozmawiać ze swoim ludem, czyniąc go Swoimi ustami dla zgubionego świata.

Świat i Kościół potrzebuje dziś osób, które słyszą i widzą, co mówi i czyni Bóg i ogłoszą to światu i uczynią tu, co widzą tam - w niebie.
Bo "dzisiaj potrzebujemy proroctwa, prawdziwego proroctwa. Niczemu nie służy cudowne widowisko, ale życie, które ukazuje cud Bożej miłości" (Franciszek na Twitterze w dniu 31.08.2021)
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
 1. Program spotkania:
  1. 09:00-10:00 - Ćwiczenie
  2. 10:00-10:15 - Przerwa
  3. 10:15-11:00 - Sesja I
  4. 11:00-11:30 - Ćwiczenie
  5. 11:30-12:45 - Sesja II
  6. 12:45-13:30 - Przerwa obiad
  7. 13:30-14:30 - Sesja III
  8. 14:30-14:45 - Zakończenie


 2. Odpowiedzi na słowa prorocze do Kościołów/Wspólnot

 3. Materiały
  PrezentacjaNauczanie