Psalm 45:2-9

Rozważania Słowa BożegoPsalm 45:2-9Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:50 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
Z mego serca tryska piękne słowo: utwór mój głoszę dla króla; mój język jest jak rylec biegłego pisarza.
Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki.
Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swą chlubę i ozdobę! Szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości, a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!
Strzały twoje są ostre - ludy poddają się tobie - trafiają w serce wrogów króla.
Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa - berło sprawiedliwe.
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem; wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem; płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie.


 1. Z mego serca tryska piękne słowo: utwór mój głoszę dla króla; mój język jest jak rylec biegłego pisarza.
 2. Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki:
  • Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana (Ps 134:2)
  • A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą, niech się weselą na zawsze! Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą, ci, którzy imię Twe miłują (Ps 5:12)
  • Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała (Ps 34:2)
  • Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia (Ps 22:23)
  • Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać (Ps 69:31)
  • Chcę wielce dziękować Panu swoimi ustami i chwalić Go w pośrodku tłumów (Ps 109:30)
  • Alleluja. Z całego serca chcę chwalić Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu (Ps 111:1)
  • Chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał (Ps 146:2)
  • Na wieki będę opiewał łaski Pana, moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia (Ps 89:2)
  • Zaiste piękny jesteś, miły mój, o jakże uroczy! Łoże nasze z zieleni (PnP 1:16)
  • Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, (o Nim) pouczył (J 1:18)
  • Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię (Flp 2:9)
  • Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych (Flp 2: 10)
  • Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca (Flp 2: 11)
  • A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12:32)
  • Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem (Ps 2:7)
 3. Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swą chlubę i ozdobę!
 4. Szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości, a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!
 5. Strzały twoje są ostre - ludy poddają się tobie - trafiają w serce wrogów króla:
  • Powstań, Panie, w swej potędze, chcemy śpiewać i moc Twoją sławić (Ps 21:14)
  • Powstań, o Panie! Ocal mnie, mój Boże! Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników (Ps 3:8)
  • Wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości, nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie (Ps 71:2)
  • Dopomóż mi, Panie, mój Boże; ocal mnie w swej łaskawości (Ps 109:26)
  • Jak bohater posuwa się Pan, i jak wojownik pobudza waleczność; rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny, góruje męstwem nad nieprzyjaciółmi (Iz 42:13)
  • Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły (Ps 2:1)
  • Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi (Ps 2:2)
  • Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa (Ps 2:4)
  • Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej (Ps 2:6)
  • Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi (Ps 2:8)
  • Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz (Ps 2:9)
  • A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi! Służcie Panu z bojaźnią i Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki (Ps 2:10-12)
 6. Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa - berło sprawiedliwe.
 7. Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem;
 8. wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem; płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie:
  • Któż jest do Mnie podobny? - Niech woła, niech to ogłosi i niech Mi dowiedzie! Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nadejść, niech nam obwieści (Iz 44:7)
  • W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze (Dn 2:44)
  • Jak wielkie są Jego znaki, jak potężne Jego cuda! Jego królestwo jest wiecznym królestwem, a panowanie Jego przez wszystkie pokolenia (Dn 3:100)
  • Przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo (Dn 7:22)
  • Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 4:17)
  • Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen (Ap 7:12)
  • A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków! (1 Tm 1:17)
  • Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie (Mt 6:10)
  • Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6:33)
  • Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach (Mk 11:10)
  • Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca (Łk 1:33)
  • Bo Twoje jest Królestwo, Twoja jest chwała i potęga na wieki (Ps 145:13; Dn 3:100; Ap 1:5-6)
  • I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków (Ap 11:15)
  • I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym (Ap 12:10)