Psalm 72:1-7

Rozważania Słowa BożegoPsalm 72:1-7Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:50 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
O Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu:
Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich - zgodnie z prawem!
Niech góry przyniosą ludowi pokój, a wzgórza - sprawiedliwość!
Otoczy opieką uciśnionych z ludu, ratować będzie dzieci ubogich, a zetrze ciemiężyciela.
I będzie trwał długo jak słońce, jak księżyc przez wszystkie pokolenia.
Zstąpi jak deszcz na trawę, jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię.
Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie.


 1. O Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu:
  • Już czas, abyś powrócił (Ap 22:17)
  • Maranatha (1 Kor 16:22; Ap 22:20)
  • Czas byś przyszedł osądzić ziemie i jej mieszkańców (Ps 72:2; Ps 96:13; Ps 98:9)
  • Jakże długo jeszcze będziesz zwlekał z osądem ziemi i jej mieszkańców - bądź nam łaskawy (Ap 6:10)
  • Cała ziemia oczekuje Ciebie - jesteś upragniony przez narody (Ag 2:8BG; Ml 3:1; Rz 8:22)
  • Całe stworzenie jęczy aż objawisz się (Rz 8:22)
  • Jesteś upragniony przez narody: „Poruszę, mówię, wszystkie narody, i przyjdą do Pożądanego od wszystkich narodów; i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów” (Ag 2:8BG; Ml 3:1; Rz 8:22)
  • Oczekiwany przez wszystkie pokolenia (Rz 8:22)
  • Tyle lat wyczekuje Ciebie Twoja Oblubienica (Ap 22:17)
  • Już czas na Twoje rządy sprawiedliwe (Ps 67:5)
  • Już czas abyś zakrólował (1 Kor 15:25-28; Ap 19:6)
  • Dlaczego narody się buntują i knują daremne zamysły a królowie spiskują (Ps 2:1-2)
  • Służcie królowi z bojaźnią i nogi jego całujcie (Ps 2:11-12)
 2. Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich - zgodnie z prawem!
 3. Niech góry przyniosą ludowi pokój, a wzgórza - sprawiedliwość!
 4. Otoczy opieką uciśnionych z ludu, ratować będzie dzieci ubogich, a zetrze ciemiężyciela.
 5. I będzie trwał długo jak słońce, jak księżyc przez wszystkie pokolenia.
 6. Zstąpi jak deszcz na trawę, jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię.
 7. Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie:
  • Sądy Twe sprawiedliwe (Ps 19:10; Iz 26:9; Ap 19:11)
  • Któż by nie uczcił Ciebie i Twoich wyroków Boże wszechwładny (Ap 15:3; Ap 16:7 )
  • Oddasz każdemu według uczynków (Prz 24:12; Mt 16:27; Rz 2:6)
  • Będziesz sadził żywych i umarłych (Dz 10:42; 2 Tm 4:1; 1 P 4:5)
  • Będziemy głosić Twoją sprawiedliwość (Ps 71:15)
  • Twoja sprawiedliwość jak najwyższe góry (Ps 36:7)
  • Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe (Ps 37:6)
  • Wymierz Boże, sprawiedliwość i broń mojej sprawy przeciw ludowi, co nie zna litości; wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego (Ps 43:1)
  • Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem (Ps 45:8)
  • Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią (Ps 50:6)
  • Moje usta będą głosić Twoją sprawiedliwość, przez cały dzień Twoją pomoc: bo nawet nie znam jej miary (Ps 71:15)
  • Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań (Ps 25:10)
  • Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój (Ps 85:11)
  • Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność (Ps 115:1)
  • Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba (Ps 85:12)
  • Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, po śladach Jego kroków - zbawienie (Ps 85:14)
  • Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo; przed Tobą kroczą łaska i wierność (Ps 89:15)
  • Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu (Ps 97:2)
  • Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę (Ps 97:6)
  • Pan okazał swoje zbawienie: na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość (Ps 98:2)
  • Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość. Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne, prawo i sprawiedliwość w Jakubie Ty ustanowiłeś (Ps 99:4)
  • Majestat i wspaniałość - to Jego działanie, a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze (Ps 111:3)
  • Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie przykazania Jego są trwałe (Ps 111:7)
  • Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze (Ps 111:10)
  • Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu, a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze (Ps 112:3)
  • Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Prawo Twoje jest prawdą (Ps 119:142)
  • Pan Zastępów przez sąd się wywyższy, Bóg Święty przez sprawiedliwość okaże swą świętość (Iz 5:16)
  • Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi (Iz 11:5)
  • Wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion. Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa, a wody zaleją kryjówkę (Iz 28:17)
  • Na pustyni osiądzie prawo, a sprawiedliwość zamieszka w sadzie (Iz 32:16)
  • Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, jestem tego Stwórcą (Iz 45:8)
  • Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali (Iz 45:23-24)
  • Bliska jest moja sprawiedliwość, zbawienie moje się ukaże. Ramię moje sądzić będzie ludy. Wyspy położą we Mnie nadzieję i liczyć będą na moje ramię (Iz 51:5)
  • Podnieście oczy ku niebu i na dół popatrzcie ku ziemi! Zaiste, niebo jak dym się rozwieje i ziemia zwiotczeje jak szata, a jej mieszkańcy wyginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie wieczne, a sprawiedliwość moja zmierzchu nie zazna (Iz 51:6)
  • Bo robak stoczy ich jak odzież, i mole zgryzą ich jak wełnę; moja zaś sprawiedliwość przetrwa na wieki i zbawienie moje z pokolenia w pokolenie (Iz 51:8)
  • Tak mówi Pan: Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić (Iz 56:1)
  • Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą (Iz 58:8)
  • Ujrzał też, że brakowało ludzi, i zdumiał się, że nie było orędownika. Wówczas Jego ramię przyniosło Mu zwycięstwo, a Jego sprawiedliwość była Mu podporą (Iz 59:16)
  • Przywdział sprawiedliwość jak pancerz i hełm zbawienia włożył na swą głowę. Przyoblókł się w odzienie pomsty, jakby w suknię, i jakby płaszczem okrył się zazdrosną miłością (Iz 59:17)
  • I poślubię cię sobie znowu na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie (Oz 2:21)
  • Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość jak potok nie wysychający wyleje (Am 5:24)
  • Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6:33)
  • Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość (2 P 3:13)
  • Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci (Ap 22:11)
  • O jak szczęśliwe są na górach stopy tych, co niosą Dobrą Nowinę (Rz 10:15)