Kultywowanie oleju intymności

Pierwsze przykazanieKultywowanie oleju intymnościChrystologia,Czasy ostateczne,SkryptyChrystologia,Czasy ostateczne,SkryptyChrystologia,Czasy ostateczne,SkryptyPL111Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:37 AMZgodnie ze słowami Jezusa, całe prawo i prorocy skupiają się właściwie w dwóch tylko przykazań:
 • bezgraniczna miłość do Boga
 • miłość do bliźniego - taka, jak do siebie samego
Nasza miłość do Boga powinna przy tym być "pierwsza" i każde odstępsto od tej zasady jest zauważana przez Tego, którego miłość do nas, każdego dnia jest świeża i nowa, jest bezgraniczna i żarliwa, potężna jak śmierć, której zazdrość jest nieprzejednana jak Szeol, której żar to żar ognia - płomienia Pańskiego (PnP 8:6).
Wobec takiej miłości, musimy zadać sobie sami pytania:
 • Jaka właściwie powinna być moja milość do Boga?
 • Czy aby na pewno w moim życiu pierwsze przykazanie jest na pierwszym miejscu?
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
 1. Kontekst przypowieści o mądrych i głupich pannach (Mt 25:1-13)
  1. W Mt 24-25 Jezus nauczał o czasach ostatecznych (Mt 24:3-44), a następnie zastosował je w trzech przypowieściach do osób powołanych do przywództwa (Mt 24:45-25:30) przed opisem Sądu Ostatecznego (Mt 25:31-46). Te dwa rozdziały są jednym nauczaniem, które koncentrują się na przygotowaniu liderów na czasy ostateczne.
   1. Przypowieść 1: opóźnienie Jezusa jest krótsze niż oczekiwano (Jezus przyszedł wcześniej niż oczekiwano). W przypowieści o mądrych i złych pracownikach w Mateusza (Mt 24:45-51) opisane są 2 rodzaje przywódców w królestwie. Źli przywódcy pracują z niewłaściwymi motywacjami i nadużywają władzy.
   2. Przypowieść 2: opóźnienie Jezusa jest dłuższe niż oczekiwano (Jezus przyszedł później niż oczekiwano). Przypowieść o mądrych i głupich pannach w Mateuszu (Mt 25:1-13 podkreśla połączenie z Duchem Świętym, kiedy zabiegamy o bliskość z Jezusem jako Bogiem - Oblubieńcem. Ci, którzy źle odpowiedzieli, pracowali w niewłaściwym duchu i zaniedbali podtrzymywanie bliskości z Bogiem.
   3. Przypowieść 3: opóźnienie Jezusa jest trudniejsze niż się spodziewano. Przypowieść o wiernym szafarzu (Mt 25:14-30) skupia się na wierności w naszej misji w tym czasie, co wydaje się małe i trudne (Mt 25:21,24). Większość ma małe zadanie posługi. Źle odpowiedzieli ci, którzy pracowali z niewłaściwą oceną i zaniedbali swoje zadanie.
  2. W czasach ostatecznych Duch będzie podkreślał trzy aspekty osobowości Jezusa i Jego posługi: Oblubieńca, Króla i Sędziego (Mt 24-25; Ap 19; Iz 61-63; Ps 45). Kiedy mówimy o Oblubieńcu odkrywamy Jego pragnienie wobec nas, kiedy mówimy o królu - Jego moc, a kiedy o sędzi - jego gorliwość w usunięciu wszystkiego, co przeszkadza miłości. Jezus podkreśla te 3 aspekty Swojej posługi (Mt 24-25).
  3. W Ewangelii Mateusza (Mt 24-25) Jezus przygotowywał Kościół do chodzenia w zwycięstwie w okresie Wielkiego ucisku. Kościół jest pochwycony pod koniec okresu Wielkiego ucisku. Nie jesteśmy nieobecni podczas ucisku, ale współpracujemy z Jezusem, aby uwolnić Jego chwałę poprzez Wielki Ucisk.
   Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku… Pośle On swoich aniołów… i zgromadzą (pochwycą) Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. (Mt 24:29-31)
  4. Jezus wzywa, aby być przygotowanym na Czasy Ostateczne poprzez czuwanie lub rozwijanie połączenia serca z Duchem. (Mt 24:36, 42-44, 50; 25:13; Mk 13:33-38; Łk 21:36; Ap 16:15)
   Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. (Mt 24:42)
   Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. (Mt 25:13)
  5. W pierwszej przypowieści (Mt 24:45-51) Jezus mówił o liderach, którzy rządzą i karmią Jego lud. Podzielił ich na 2 kategorie: wiernych i mądrych przywódców, w przeciwieństwie do złych. W kolejnych dwóch przypowieściach Jezus mówił specyficznie na czym polega bycie mądrym (Mt 25,1-13) i wiernym (Mt25:14-30).
 2. Przywództwo Królestwa na końcu wieku: Definiowanie mądrego przywództwa
 3. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. (Mt 25:1-2)
  1. Panny/Dziewice: wszyscy wierzący są jak dziewice przed Bogiem z powodu sprawiedliwości Jezusa (2 Kor 5:17).
   Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. (2 Kor 11:2)
  2. Lampy: każda z tych dziewic miała lampę, która mówiła o służbie, która przynosi światło Bożej dla innych (Mt 5:15-16; Ap 1:20; 2:5; 11:3-6; Za 4:2; Iz 62:1; J 5:35).
  3. Oblubieniec: wszystkie te sługi miały objawienie Jezusa jako Boga Oblubieńca. Są to sługi, które wyszły na spotkanie lub które spotkały Jezusa jako Oblubieńca Boga.
   Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!". (Ap 22:17)
  4. Wtedy: pytamy, „kiedy jest wtedy?” wskazuje znowu na temat końca wieku, podobnie jak w Mt 24. To się dzieje, gdy królestwo funkcjonuje jak dziewice spotykające Oblubieńca.
 4. Pięć mądrych panien: Nabyta oliwa jako płonąca lampa służby
 5. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. (Mt 25:2-4)
  1. "Olej" mówi o obecności Ducha Świętego i połączeniu naszego serca z Nim, podczas kiedy pielęgnujemy nasze ukryte życie w Bogu (2 Kor 1:21; 1 J 2:20, 27). Olej był używany jako paliwo do lamp, jako pokarm, oraz jako lek do leczenia chorób. Olej Ducha Świętego dotyka naszych serc na różne sposoby.
   1. Zmiękcza nasze serca, pozwala nam lepiej/ bardziej odczuwać pragnienia Boga wobec nas.
   2. Rozszerza nasze pragnienie wobec Niego poprzez doświadczenie Jego pragnienia wobec nas.
   3. Daje nam światło zrozumienia wraz z objawieniem piękna Boga.
   4. Przymnaża nam zapału do życia w sprawiedliwości, który pomaga nam w walce z dręczących grzechami.
  2. Nierozsądne wzięły lampy (posługę), ale nie wzięły oleju. Innymi słowy, podążyły za posługą jako pierwszym priorytetem, nie troszcząc się o olej w ich relacji z Jezusem.
  3. Mądrzy słudzy wzięli oliwę w naczyniach wraz z lampami. Innymi słowy nabywanie oliwy uznali za swój pierwszy priorytet ponad dążeniem do rozszerzenia swojej posługi. Nasz związek z Jezusem jest naszym najważniejszym "marzeniem", a nie nasze zadanie w posłudze. Dwóch świadków jest "synami oleju" (Za 4:14).
 6. Posługa posłańca w czasach ostatecznych: potrójne wołanie
 7. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. (Mt 25:5-7)
  1. O północy naszej historii posłańcy będą obwieszczać potrójne przesłanie dla narodów. Te 3 wersety sumują to potrójne przesłanie posłańców.
  2. Po pierwsze, "(Jezus) idzie" odnosi się do Jego manifestującego się zwycięstwa i sądu. W czasach ostatecznych Jezus najpierw "przyjdzie do nas" poprzez stopniowe uwalnianie fal przebudzenia, które będą przejawiać się w mocy, celowości i intensywności. W końcu następuje moment, kiedy Jezus przychodzi na obłokach.
  3. Po drugie, Jezus przychodzi jako Bóg Oblubieniec z głębokim pragnieniem wobec nas.
  4. Po trzecie, musimy wyjść na spotkanie z Nim, co oznacza podjęcie wysiłku, aby ustawić się w miejscu/pozycji uwielbienia, posłuszeństwa, modlitwy, Słowa i postu na spotkanie Jezusa.
  5. Musimy pielęgnować olej pośród naturalnych procesów naszego życia.
   …wszystkie zasnęły… wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. (Mt 25:5-7)
  6. One wszystkie zasnęły, ale też wszystkie opatrzyły swe lampy. Spanie w tej przypowieści nie oznacza niczego złego. Mówi o życiu w kontekście naturalnych procesów. Podtrzymujemy naszą bliskość z Jezusem pośrodku rygorów obowiązków i przyziemnej codzienności z jej naturalną dynamiką. Zarówno mądre, jak i nierozsądne śpią czyli uczestniczą w niezbędnych procesach naturalnych życia (Mt 25:5; Mk 4:27).
 8. Jezus podkreślił wielką potrzebę kultywowania oliwy w Czasach Ostatecznych
  1. Głupie służebnice uznały swój błąd w kwestii zaniedbania oleju.
   A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! (Mt 25:8-9)
  2. Mądre rozumiały swoje ograniczenia i potwierdziły, że ich duchowej historii w Bogu i ich duchowego przygotowania nie mogą przenieść na innych.
  3. Jezus wzywa nas do "kupowania oleju", czyli do angażowania się w ustanowiony przez Boga proces „nabywania bliskości z Nim”. Nie możemy zapracować na nią, ale aby ją posiadać, samych siebie inwestujemy sposób, który jest kosztowny.
   Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił. (Ap 3:18)
  4. Najbardziej znaczącym sposobem nabywania oleju jest regularne karmienie się Słowie Bożym. Ustawia to nasze serca przed Bogiem tak, aby otrzymywać za darmo. Przez te działania nie zarabiamy sobie łaski Bożej.
   Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. (Łk 10:39)
 9. Bycie przygotowywanym do następnej fali Ducha Świętego
 10. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. (Mt 25:10-12)
  1. Ten fragment nie jest ostrzeżeniem na temat utraty zbawienia. Jezus nie znał ich czyli nie rozpoznał ich jako oblubienicy.
  2. Jezus mówiąc "nie znam was", czy też "nigdy was nie znałem!" (Mt 7:23) opisuje ich brak intymności, a nie ich brak zbawienia. Jezus nie określają je jako złe (Mt 24:48), złe i leniwe (Mt 25:26), czy też przeklęte (Mt 25:41).
  3. Według starożytnego żydowskiego zwyczaju ślub świętowano kilka dni (w bogatych rodzinach najlepiej siedem nocy). Ci, którzy byli najbliżsi parze młodej byli zapraszani na pierwszą noc, a następnie każdej kolejnej nocy.
  4. W żydowskich uroczystościach weselnych kontynuowana przez siedem dni każdego wieczora podkreślano coś innego, tak też Bóg zsyła różne fale Ducha Świętego, które prowadzą do pełni przebudzenia czasów ostatecznych, którego punktem kulminacyjnym jest powtórne przyjście Jezusa. Potem następuje wielki finał z wieczerzą godów Baranka (Ap 19:7-9).
  5. Tylko te, które były gotowe z powodu swej osobistej relacji z Oblubieńcem, mogły wejść na ucztę. Innymi słowy, ci, którzy byli gotowi, weszli razem z Nim, czyli znaleźli się w miejscu pełnej przydatności w okresie przebudzenia Czasów Ostatecznych.
  6. Głupie panny powiedziały: "Panie, otwórz nam", albo "Daj nam szansę bycia przydatnymi tak jak pannom mądrym." Wielu utraci przyszłe możliwości bycia użytym w pełni.
  7. Jezus radzi, aby czuwać, czyli otworzyć nasze serca na rozwój intymności z Nim jako Oblubieńca.
   Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. (Mt 25:13)