Rezygnacja z odwetu i obrony

Kazanie na GórzeRezygnacja z odwetu i obronyCharakter,Królestwo Boże,Modlitwa,Słowo Boże,Życie osobisteCharakter,Królestwo Boże,Modlitwa,Słowo Boże,Życie osobisteCharakter,Królestwo Boże,Modlitwa,Słowo Boże,Życie osobistePL114Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:36 AMKazanie na Górze jest konstytucją Królestwa Bożego.
Jest najbardziej wyczerpującą wypowiedzią Jezusa na temat roli wierzącego współpracującego z łaską Bożą i jest "papierkiem lakmusowym" mierzącym nasz duchowy rozwój oraz jakość służby.
W tym kazaniu Jezus wzywa swój lud do doskonałego posłuszeństwa oraz do tego, aby uczynili wartości Kazania głównym celem w swoim życiu.
Robimy to starając się iść w całym świetle, które Duch daje nam.
Dążenie do posłuszeństwa nie jest tym samym co jego osiągnięcie.
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
 1. Wstęp
  1. Jezus użył metafory sól i światło do opisania wpływu ludu Bożego, który żyje 8 błogosławieństwami na społeczeństwo (Mt 5:13-16). Jezus widzi świat jako pełen moralnego upadku i ciemności duchowej. Opisuje on wierzących jak sól i światło i niewierzących jako ziemię i świat.
   Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda… Wy jesteście światłem świata… Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. (Mt 5:13-15)
   1. Sól: Sól jest środkiem konserwującym i powoduje że jedzenie smakuje lepiej. Boży ludzie mają funkcjonować jako duchowa sól, która zapobiega zepsuciu grzesznego społeczeństwa i sprawia, że ludzie są spragnieni Jezusa. Zanim została wynaleziona lodówka, sól była wcierana w mięso, aby zapobiec jego zepsuciu.
   2. Światło: Światło eksponuje ciemność i nadaje kierunek. Lud Boży ma odsłaniać prawdę o Jezusie poprzez wypowiadane słowa i czyny w świecie pełnym ciemności.
  2. Podchodzę do tego fragmentu, jak gdyby Jezus odpowiadał na pytania, które uczniowie mogliby mu zadać. Styl życia, który odzwierciedla 8 Błogosławieństw jest „kosztowny" dla ciała, prowadzi do prześladowań i wymaga ofiarnej służby. Ktoś może zapytać: "Gdzie te rzeczy się dzieją i czy to będzie warte wysiłku?"
  3. Po wezwaniu nas do chodzenia w 8 Błogosławieństwach (Mt 5:3-12), Jezus zachęca nas, dając nam zapewnienie, że dążenie do życia kosztownym i wymagającym stylem życia, będzie miało wpływ na innych (Mt 5:13-14). On mówi: "Mam wspaniały plan, aby zmienić świat poprzez ludzi, którzy mają ze Mną relację." Jego ludzie są Jego głównym czynnikiem zmian i tymi, którzy świat zmieniają. Posiadamy w pełni ten wielki przywilej.
  4. Do głównych rodzajów broni w tej duchowej wojnie należą: 8 błogosławieństw, nasze słowa i dobre uczynki. Jesteśmy w mniejszości, a nasze przesłanie jest często lekceważone. Co dobrego mogą zrobić cisi ludzie, którzy płaczą nad swoimi grzechami? Wydaje się, że jesteśmy zbyt słabi i zbyt nieliczni, aby zmienić świat. Jezus powołał kilku młodych rybaków, aby byli solą i światłością świata. Marcin Luter powiedział: "Z Jego Słowem mogę być bardziej nieustępliwy i dumny niż oni z całą swoją mocą, mieczami i bronią".
  5. Jezus powołuje swoich uczniów do bycia solą i światłem w świecie pełnym moralnego upadku i ciemności duchowej. Świat nie może powstrzymać się od psucia się lub popadania w coraz większą ciemność. Tylko sól i światło wprowadzane spoza świata może zapobiec psuciu się i rozproszyć ciemności.
  6. Jezus podał dwa warunki skuteczności Kościoła. Sól musi zachować swój smak i światło nie może być ukryte. Kościół i świat mają sprzeczne wartości i własne, odrębne przesłania. Nasza moc znajduje się w zachowaniu naszej inności. Często jesteśmy kuszeni do zatarcia granic, aby być bardziej akceptowanymi przez ludzi, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa i Jego przesłanie.
  7. Wezwanie do bycia solą i światłem jest wezwaniem do wywierania znaczącego wpływu na społeczeństwo. Możemy to zrobić tylko wtedy, gdy jesteśmy wierni przesłaniu i opieramy się pokusom wypaczania go poprzez usuwanie trudnych aspektów. Nauki Jezusa są obraźliwe dla cielesnego umysłu i tak różne od wartości świata.
   1. CS Lewis napisał o myśleniu przeciwstawiającym się, który jest przeciwko światu chociaż jeszcze jest się na świecie. Kiedy osłabiamy nauczanie Jezusa, tak aby uczynić je akceptowalnym i wygodnym, prezentujemy coś innego niż prawdziwą ewangelię. Musimy utrzymać nauczanie Jezusa o samozaparciu się, ofierze i prześladowaniu, bez minimalizacji aspektów, które są bardziej trudne lub odpychający dla ludzi.
   2. Nasze przesłanie jest zarówno potwierdzające dla świata, jak i zaprzeczające, kiedy głosimy o zgorszeniu krzyża z dwoma aplikacjami. Po pierwsze, Jezus umarł na krzyżu jako jedyny sposób, abyśmy mogli uzyskać wybawienie. Po drugie, musimy odpowiedzieć na Jego łaskę przez przyjęcie krzyża jako stylu życia. Odrzucanie tego podwójnego przesłania pozostawia Kościół bezsilnym oraz w kompromisie. Musimy głosić godność i przeznaczenie, do którego Bóg powołał świat, a jednocześnie mówić o tym, czym świat stał się w całej swej deprawacji. Polecam przeczytanie książki Prorocza przedwczesność (ang. tytuł: Prophetic Untimeliness ) OS Guinnessa.
   3. Pomysł wpasowania się w świecką scenę z muzyką, modą, filmami, itp. aby zdobyć ludzi przez stanie się takimi jak oni jest wielkim błędem. Jezus nauczał, że wierni, którzy są nie do odróżnienia od niechrześcijan są bezużyteczni w przyniesieniu realnej zmiany w świecie.
  8. Jakie przesłanie mamy dla ludzi, którzy czują się beznadziejnie w obliczu politycznych, społecznych i gospodarczych sił, które zdają się ich kontrolować? Jezus wzbudza rewolucjonistów, którzy są przeznaczeni do tego, aby zmieniać świat poprzez szerzenie Jego rewolucyjny miłości, prawdy i sprawiedliwości.
  9. Tracąc swój smak: Możemy stracić smak soli i przestać świecić jak lampa, jeśli nie żyjemy 8 Błogosławieństwami, nie stoimy na straży prawdy i nie wykonujemy dobrych uczynków, do których Bóg skłania nas Bóg. W starożytnym świecie, bez rafinerii, sól stawała się skażona zanieczyszczeniami lub minerałami. Sól była często w postaci białego proszku; zawierała chlorek sodu (sól), który może być usunięty, stawała się wtedy tylko pudrowym białym pyłem na drogach.
  10. Musimy być odważni w mówieniu prawdy, która wskazuje na to, kim jest Jezus i czego On chce. Zapobiegające rozprzestrzenianiu się zepsucia działanie soli jest czymś negatywnym dla społeczeństwa pełnego zepsucia. Musimy ogłaszać bezkompromisowe przesłanie o Bożej świętości i sprawiedliwości w kontekście Jego łaski i sądu, a także wspierać to przesłanie dobrymi uczynkami, które wyrażają Bożą miłość i sprawiedliwość. Chińskie przysłowie: "Lepiej zapalić świeczkę niż przeklinać ciemność" również ilustruje to wezwanie Jezusa.
  11. Częścią naszej duchowej tożsamości jest to, że mamy być solą i światłem. Każdy wierzący ma obowiązek wykorzystać swoje zasoby, aby zatrzymać próchnicę - skażenie i przynieść światło społeczeństwu w swoim pokoleniu. Naszym wyznaniem musi być bycie solą i światłem. Wyznajemy: "Postaram się o jak najgłębszy poziom mojej relacji z Jezusem. Opowiem się za prawdą, ciężką pracą, szczodrym dawaniem, opieraniem się grzechowi i służeniem innym jako sól i światło". Zrobię to, nawet w mojej słabości, małości i utrudzeniu, bo jestem solą i światłem.
 2. JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA
  1. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego… (Mt 5:14-16)
  2. Zapalić światło: Jeśli prosimy Ducha, On da nam pomysły, jak świadczyć o prawdzie, oraz jak i gdzie posługiwać. W ten sposób On "zapala nasze lampy." Musimy iść za tymi pomysłami i stać w obronie prawdy. On często daje nam bardzo proste zadania, aby pomóc ludziom w praktyczny sposób, lub rozpocząć studium biblijne, albo dotrzeć do naszych sąsiadów. Sprawić, aby nasze lampy świeciły znaczy działać na podstawie dyrektyw Ducha Świętego. Wielu ludzi nie wykonuje tych dyrektyw z tego względu, że dociera tylko do kilku osób, ich zadania są rutynowe lub przyziemne.
  3. Niech świeci wasze światło przed ludźmi: Musimy mówić głośno i działać w posłudze. Nie możemy ukrywać prawdy świadomie z powodu strachu, zaniedbania, czy też pożądań lub lenistwa.
   Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi... Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny!… Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. (Mt 25:25-28)
  4. Miasto, które nie może być ukryte: To jest jedno z najbardziej niezwykłych stwierdzeń, które Jezus wypowiedział na temat Kościoła. Jezus zapewnił, że miasto położone na górze nie może być ukryte. Miasto Świateł składa się z wielu pojedynczych lamp, które świecą razem. Jest to wspaniałe, gdy wielu pracuje razem. Każdy wywiera niewielki wpływ, ale zbiorowo jest to wpływ, którego nie da się ukryty. Miasto jest widoczne, gdy wiele osób jest wiernych w mówieniu prawdy oraz w służbie.
  5. Chwalili Ojca waszego: Musimy mówić i działać z pokorą, delikatnością i będąc wiernym prawdzie. Jezus mówił o duchu, w którym służymy i dajemy innym poznać prawdę. Mamy żyć, mówić i działać w sposób, który zwraca uwagę na Boga i innych, bez zwrócenia uwagi lub promowanie siebie. Uczeń ma zrobić wszystko w cichości (Mt 5:5), bez gwiazdorstwa.
 3. Zapewnienie o pełni Bożych celów
  1. Widząc, że Jezus jest zobowiązany do zmieniania świata, naszym następnym pytaniem może być jak bardzo jest On w tym poważne. W jakim stopniu będzie On ją zmieniać? Jak daleko pójdzie w korzystaniu ze swego ludu?
  2. Jezus nie zniósł, ani nie ograniczył żadnego z celów, obietnic Bożych, czy też moralnych przykazań pochodzących z Prawa i Proroków ST (Mt 5:17-18). Przyszedł więc, aby pełnia wszystkiego, co Bóg obiecał i nakazał wyraziła się w życiu Jego ludu. Pewnego dnia ziemia będzie pełna chwały Bożej, kiedy narody chodzić w sprawiedliwości. Jezus przemieni ziemię i wypełni ją chwałą Bożą. Przeczytaj Izajasza i proroków, aby zobaczyć, jak daleko Jezus w tym pójdzie.
   Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków... ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam:… ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni (Mt 5:18)
  3. Jota, o której tu mowa, to najmniejsza litera alfabetu (grecki lub hebrajski). Kreska odnosi się do znaku akcentu nad literą, który odróżnia je od innej litery (hebr: bêṯ, dāleṯ and rēš).
 4. ZAPROSZENIE DO BYCIA WIELKIM
  1. Jezus zaprasza do bycia wielkim w Jego królestwie poprzez chodzenie w 8 Błogosławieństwach. Uczeń może zapytać: "Panie, jaką rolę mam w planie przekształcenia ziemi? Jak bardzo użyjesz mnie w tym wieku? Jak bardzo w przyszłym? Nie musimy nawracać się z pragnienie wielkości, ponieważ Bóg stworzył naszego ducha tym pragnieniem. Mamy pokutować za poszukiwanie jej w niewłaściwy sposób.
   Ktokolwiek więc zniósłby (konsekwentnie) jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać (konsekwentnie), ten będzie wielki w królestwie niebieskim. (Mt 5:19)
  2. Ktokolwiek: Bóg zaprasza każdego do wielkości, bez względu na jego zewnętrzne osiągnięcia lub wielkość jego posługi. Opiera się ona na wielkości jego serca, wyrażonej w posłuszeństwie i miłości do Niego. Jezus objawił nowy paradygmat dla wielkości. Mamy skupić się na byciu wielkim w oczach Jego, a nie na oczach ludzi. Ta wielkość w pełni objawi się w przyszłym, a nie w tym wieku.
  3. Wypełnia i naucza: Kwestia naszego miejsca w Jego królestwie w przyszłym wieku koncentruje się na tym, czy trwamy i nauczamy najmniejszych z Jego przykazań (szczególnie Kazanie na Górze). Służba nauczania większości ludzi dotyczy dwóch, trzech, dziesięciu lub dwudziestu. Musimy rozmawiać często o 8 Błogosławieństw, ucząc ich w nieformalnych konwersacjach (a także na publicznych zaaranżowanych spotkaniach). Uczymy ich w naszych domach i grupach domowych, mówimy o nich do sąsiadów, a także na spotkaniach towarzyskich. Dzielimy się naszym rozumieniem oraz zaangażowaniem w wypełnienie 8 Błogosławieństw, wiedząc, że nie są popularne.
  4. Najmniejsze: Jezus ostrzegał, że jeśli będziemy minimalizować najmniejsze Jego przykazania i uczyć tak innych, będziemy najmniejsi w Jego królestwie w przyszłym wieku. Wiele z nich, w imię nauki o łasce Bożej promuje duchowe lenistwo, bierność oraz brak dyscypliny. Nasza funkcja w przyszłym wieku związana jest szybkie reagowanie w tym wieku. Nie będzie wymiany z "kilku rzeczy" do "wielu rzeczy" (Mt 25:21) i od "bardzo mały" do "rządu nad dziesięciu miastami"
  5. Nasza funkcja w przyszłym wieku związana jest z naszymi odpowiedziami w tym wieku. Będzie miała miejsce wymiana z "niewielu rzeczy" do "wielu rzeczy" (Mt 25:21) i od "małej rzeczy" do "rządu nad dziesięciu miastami"
   Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! (Mt 25:21)
   …ponieważ w małej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. (Łk 19:17)
  6. Porównuję nasze zadania na ziemi w tym wieku do 70-letniego stażu, który przygotowuje nas do naszej posługi na ziemi w Millenium. Nasza główna posługa na ziemi będzie miała miejsce w Millennium i będzie trwała 1000 lat (Ap 20:4-6).
  7. W wieku, który nadejdzie, będąc w naszym zmartwychwstałym ciele, otrzymamy różne miary chwały. Wszyscy będziemy kochani jednakowo przez Jezusa, ale będziemy mieć różne funkcje i władze. Niektórzy święci będą nazwani najmniejszymi, a niektórzy będą się nazywani największymi.
   Inny jest blask słońca, a inny - księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne. (1 Kor 15:41-42)