Miłosierdzie, czystość, czynienie pokoju, i prześladowania

Kazanie na GórzeMiłosierdzie, czystość, czynienie pokoju, i prześladowaniaCharakter,Królestwo Boże,Modlitwa,Słowo Boże,Życie osobisteCharakter,Królestwo Boże,Modlitwa,Słowo Boże,Życie osobisteCharakter,Królestwo Boże,Modlitwa,Słowo Boże,Życie osobistePL114Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:35 AMKazanie na Górze jest konstytucją Królestwa Bożego.
Jest najbardziej wyczerpującą wypowiedzią Jezusa na temat roli wierzącego współpracującego z łaską Bożą i jest "papierkiem lakmusowym" mierzącym nasz duchowy rozwój oraz jakość służby.
W tym kazaniu Jezus wzywa swój lud do doskonałego posłuszeństwa oraz do tego, aby uczynili wartości Kazania głównym celem w swoim życiu.
Robimy to starając się iść w całym świetle, które Duch daje nam.
Dążenie do posłuszeństwa nie jest tym samym co jego osiągnięcie.
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
 1. Przegląd: Kazanie na Górze
  1. Kazanie na Górze jest najbardziej wszechstronną wypowiedzią Jezusa na temat roli naszej współpracy z łaską. Potrzebujemy nauczania pełnego wiary, aby nas wyposażyć, abyśmy doświadczali chodzenia w łasce ośmiu Błogosławieństw.
   1. Pierwsze cztery są postrzegane jako cechy negatywne. Mamy być ubodzy w duchu (Mt 5:3), odczuwać smutek tęsknoty za Bogiem(Mt 5:4), być cisi (Mt 5:5), oraz głodni Boga (Mt 5:6).
   2. Drugie cztery błogosławieństw to postawy, które świat widzi jako cechy pozytywne. Staramy się być miłosierni (Mt 5:7) wobec grzechów i słabości innych. Staramy się być czyści (Mt 5:8), czynić pokój (Mt 5:9) i bez narzekania znosić prześladowania (Mt 5:10-12).
  2. Błogosławieństwa to obietnica życia z tętniącym sercem działania Ducha Świętego w nas.
 2. Błogosławieni miłosierni(Mt 5:7)
   Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5:7)
  1. Przyjmowanie i okazywanie miłosierdzia jest niezbędne dla naszego poczucia szczęścia i wspaniałości. Bycie miłosiernym nie jest wezwaniem do traktowania grzechu z „nieuświęconym politowaniem". Bóg jest zarówno miłosierny, święty jak i sprawiedliwy. Bóg okazuje miłosierdzie, aby dać swojemu ludowi możliwość rozpoczęcia na nowo, żeby bali się Boga (Ps 130:4).
   Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią. (Ps 130:4)
  2. Istnieją różne sposoby wyrażania miłosierdzia. Jesteśmy powołani, aby być serdeczni i mili wobec tych, którzy nas znieważają i narzekają na nas, którzy nas drażnią, którzy są inni, którzy są mniej oddani Bogu niż my, którzy popełniają błędy, którzy popełniają skandaliczne grzechy, a zwłaszcza wobec tych, którzy cierpią i są w wielkiej potrzebie z powodu ubóstwa, choroby, ucisku, prześladowania czy poddawani innym próbom. Jesteśmy po to, aby pomóc ludziom we wszystkich tych sytuacjach, aby czuli swą wartość i byli akceptowani tak przez Boga jak i Jego lud.
   …obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!. (Kol 3:12-13)
  3. Dla tych, którzy nas znieważają: Jezus wzywa nas, aby okazać miłosierdzie tym, którzy nas znieważają mówią kłamstwa o nas lub zabierając to, co jest nasze (nasze stanowisko, pieniądze, honor, relacje z ludźmi, itd.) On wzywa nas, aby okazać miłosierdzie tym, z którymi ściśle współpracujemy, nawet jeśli mówią nieprawdziwe rzeczy o nas. On wzywa nas aby powściągnąć naszą potrzebę bycia traktowanym uczciwie (sprawiedliwość) i usuwając chęć zemsty wobec "przyjaciela", który nas zdradza, okazać mu serdeczne miłosierdzie. Ten rodzaj miłosierdzia jest w nas dziełem łaski Bożej, która poddaje nas pod autorytet Jezusa. To więcej niż naturalna dobroć.
   Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. (Mt 5:44)
  4. Dla tych, którzy cierpią: Bycie miłosiernym to dążenie, aby pomóc ludziom, którzy cierpią. Miłosierdzie Boże porusza nasze serca i porusza naszą rękę, aby pomóc ludziom w potrzebie. Jezus ilustruje ten sposób okazywania miłosierdzia w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10:30-37). Gdy jesteśmy przez miłosierdzie poruszani do czynnej pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji, staramy się zmniejszyć ich niedolę, nawet wtedy, gdy wymaga to od nas pozbycia się własnego komfortu. W duchu życzliwości sympatyzujemy z trudnościami innych ludzi tak bardzo, że podejmujemy działania.
   Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? (1 J 3:17)
   Dla tych, którzy popełniają skandaliczne grzechy: Bycie miłosiernym w stosunku do ludzi, którzy doświadczają znaczących duchowych błędów i niepowodzeń, to chęć zakrywania tych błędów i chęć niesienia delikatnej pomocy. Prowadzi to nas do współczucia tym, którzy zasługują na kłopoty w których są. Nie jest to "nieuświęcona litość", ale taka jakość miłosierdzia, która podziela Boże odczucia (Flp 1:9-10).
  5. Zazwyczaj okazywanie miłosierdzia jest miarę tego, jak sami doświadczyliśmy miłosierdzia od Boga. Kiedy brakuje nam w sercu miłosierdzia, jest to oznaka tego, że nie odczuwamy wyraźnie miłosierdzie, które Bóg nam dał. Kiedy myślimy, że zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie (przeoczeni, pominięci przez Boga i Jego lud), to nie jesteśmy w stanie być prawdziwie łaskawi wobec innych. Paliwem, które pomaga nam odeprzeć nasz naturalny gniew i rozdrażnienie wobec innych, jest wdzięczność Bogu za otrzymane miłosierdzie, na które nie zasługujemy. Każdy z nas otrzymał znacznie więcej przebaczenia (gdy narodził się na nowo) niż jesteśmy w stanie pojąć.
  6. Przez sprawiedliwość otrzymujemy to, na co zasługujemy, a przez miłosierdzie otrzymujemy to, na co nie zasługujemy. Bóg zawsze daje przynajmniej to, na co zasługujemy, ponieważ On jest sprawiedliwy. Jednakże, w Swojej wolności chce nam dać więcej, niż zasługujemy. Nasze życie jest pełne Bożego miłosierdzia, którego otrzymujemy znacznie więcej, niż rzeczywiście na to zasługujemy. Łatwo nam przeoczyć fakt, że nie zasługujemy na dom, samochód, majątek czy pozycję, jaką mamy. Ale czasem porównujemy z innymi ludźmi nasz brak błogosławieństwa i szacunku aby móc twierdzić, że nie dostaliśmy tego, na co zasłużyliśmy, bo przecież inni, z większym błogosławieństwem, otrzymali więcej niż na to zasłużyli (Mt 20:1-16).
   Oni szemrali… mówiąc: Ci ostatni pracowali tylko jedną godzinę, a mimo to zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar [całego] dnia i spiekoty. A On powiedział… Przyjacielu, nie wyrządzam ci krzywdy… Czyż nie mam prawa rozporządzać moimi dobrami tak, jak mi się podoba? Albo czy wypada, byś ze złością patrzył na to, że ja jestem dobry? (Mt 20:11-15)
  7. Miernikiem naszej wdzięczności jest poziom naszego zrozumienia miłosierdzia, które otrzymaliśmy. Miernikiem naszego gniewu jest poziom naszego braku zrozumienia miłosierdzia, które otrzymaliśmy.
  8. Bóg rozkoszuje się w okazywaniu nam miłosierdzia. I pragnie, poprzez działanie Ducha Świętego w nas, byśmy też się tym rozkoszowali. Jezus pragnie uzdrawiać grzesznych ludzi, nawet tych, którzy grzeszą przeciwko nam. On chce, abyśmy byli częścią Jego odkupieńczych planów względem naszych wrogów. Aby to zrobić, musimy ogarnąć Jego łaskawość wobec nich.
   Któż jest Bogiem jak Ty, który daruje winy i przebacza grzechy ocalałej reszcie… Nie trwa wiecznie w swoim gniewie, bo w miłosierdziu ma upodobanie. (Mi 7:18)
  9. Będziemy otrzymywać więcej miłosierdzia, jeśli okażemy miłosierdzie innym. Jezus podkreśla zasadę, że będziemy zbierać to, co posiejemy. Później rozwija tę zasadę bardziej w Mt 7:02. Będziemy zbierać tyle miłosierdzia z rąk innych, ile sami go „zasiejemy". Bóg daje więcej miłosierdzie tym, którzy je przekazują dalej.
 3. Błogosławieni czystego serca (Mt 5:8)
   Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. (Mt 5:8)
  1. Podchodzimy do tego błogosławieństwo z głębokim poczuciem bojaźni. Czystość serca obejmuje czystość naszej moralności, motywacji i metod działania. Bycie czystym oznacza życie mające na celu prostolinijne posłuszeństwo wobec Jezusa i opieranie się splamieniu pochodzącemu pochodzi od pożądania (Mt 6:22). „Serce" zawiera wszystko, co tworzy nasze życie wewnętrzne (rozum, emocje i wolę).
   Proszę, abyście… powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy… (1 P 2:11)
   Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. (Mk 7:21-23)
   1. Moralność: Aby oprzeć się cielesnym pożądliwościom, które walczą przeciwko naszemu sercu
   2. Motywacje: Aby chcieć ludziom dać więcej niż chcieć od nich uzyskać.
   3. Metody: Bez manipulacji i zniekształceń w którymkolwiek z procesów
  2. Oni Boga oglądać będą: Czyści będą mieli zwiększone zdolności, aby zobaczyć i doświadczyć Boga. Jest to jedna z największych obietnic w Słowie Bożym. Ta obietnica jest częściowo spełniana w tym życiu. Oglądanie Boga jest przywilejem istot żyjących, którzy mieszkają najbliżej Boga. Są one pełne oczu, a tym samym są obdarzone ogromną zdolność widzenia Boga (Ap 4:8).
   Każde zaś z tych czterech stworzeń… wewnątrz były pełne oczu. (Ap 4:8)
  3. Ostatecznym doświadczeniem chrześcijaństwa teraz i na wieczność jest poznanie, widzenie Boga (Ap 22:4).
   A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz… Jezusa Chrystusa". (J 17:3)
  4. Nie ma substytutu czystości dla tych, którzy chcą zobaczyć i doświadczyć więcej Boga. Czystość nie pozwala nam „zarobić" na większe objawienie Boga, ale pozwala zwiększyć naszą duchową pojemność, aby zobaczyć i doświadczyć Boga. Musimy być w zgodzie z czystością Bożą, aby zobaczyć więcej.
   Starajcie się o… uświęcenie [czystość], bez którego nikt nie zobaczy Pana. (Hbr 12:14)
  5. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności (1 J 1:5). W sferze duchowej, światła i ciemności nie można mieszać. Będziemy "widzieć Boga" tylko w takim stopnia, w jakim myślimy jak On. Siła przymuszająca nas do życia przed oczami ludzi zamiast Boga blednie przed tą obietnicą. Fakt, że Duch widzi wszystko w naszym sercu motywuje nas do życia w sposób, który zgadza się z nim.
   Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. (1 J 1:5)
  6. Wiara w obietnicę widzenia Boga i dążenie do jej spełnienia w większym sposób zrewolucjonizują nasze życie. Na pewno zostaliśmy stworzeni, aby widzieć Boga i być blisko Niego. Kiedy nasze duchowe oko jest w prostym posłuszeństwie wobec Jezusa, wówczas całe nasze ciało będzie pełne światła i zrozumienia Boga.
   Jeśli więc twoje oko jest zdrowe [czyste, proste, szczere], całe twoje ciało będzie w świetle. (Mt 6:22)
 4. Błogosławieni pokój czyniący (Mt 5:9)
   Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5:9)
  1. Jezus wzywa nas, byśmy unikali sporów i działali na rzecz zgody i naprawienia relacji. Potrzeba czasu, aby usłyszeć serca innych, by odpowiednio ich szanować. Czyniący pokój widzi wartość inwestowania czasu i energii w pokój między ludźmi, rodzinami, rasami i służbami w kwestiach społecznych, obywatelskich, rynkowych a nawet narodowych.
  2. Powinniśmy sprzeciwiać się duchowi kłótliwości i kontrowersji lub spełnianiu naszej woli za wszelką cenę. Jesteśmy powołani do życia w pokoju ze wszystkimi ludźmi - poprzez uniżanie się aby im służyć, rezygnację z narzekania na nich, rezygnację z siłowego przeprowadzania naszej woli (jesteśmy wezwani do pobożnego działania we właściwym duchu i stylu). Człowiek naginający innych do swej woli lub kłótliwy jest tym, który przemawia z poziomu pychy (Prz 13:10).
   Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. (Rz 12:18)
   Skutkiem pychy stale są kłótnie, u szukających rady jest mądrość. (Prz 13:10)
  3. Pokój nie jest wymagana pogwałcenia prawdy i sprawiedliwości. To nie jest pokój za wszelką cenę.
   Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. (Mt 10:34)
  4. Oni będą nazwani synami Bożymi: Wprowadzający pokój będą przypominać wielu ludziom Boga (Mt 10:45). Jest to obietnica, że będą nazwani synami Bożymi, tak że nawet niewierzący będą o nich mówić: "Oni są jak Bóg".
 5. Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości (Mt 5:10-12)
   Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie… (Mt 5:10-12)
  1. Jezus błogosławi Duchem radości każdego, kto będzie znosić prześladowania ze względu na Niego. Prześladowania obejmują kary lub szkody społeczne, werbalne, finansowe lub fizyczne. Większość prześladowań na Zachodzie ma naturę społeczna, werbalną lub finansową i dokonuje się poprzez napiętnowanie, stawianie oporu, czy ostracyzm.
   1. Jezus ostrzega swój lud aby spodziewali się prześladowań i mówi nam, jak mamy na nie odpowiedzieć (J 15:18-25). Oto trzy błogosławieństwa, które pomagają nam trwać z radosnym sercem w czasie prześladowań: 
1. Prześladowanie wyrabia w nas wytrwałość i pobożny charakter (Rz 5:3-5). 

   2. Duch chwały spoczywa na tych, którzy są prześladowani (1 P 4:14). 
3. O wiele większa od cierpień doczesnych jest wieczna nagroda do odebrania w przyszłym wieku (Rz 8:17-18; 2 Kor 4:16-18).
  2. Z powodu sprawiedliwości: Powinniśmy się zastanawiać, gdy się nam inni ludzie sprzeciwiają. Często ludzie się nam sprzeciwiają gdy mówimy prawdę w niewłaściwym duchu lub bez mądrości. Innym się wydaje, że są prześladowani, bo spotykają się ze sprzeciwem gdy starają się przyciągnąć na siebie uwagę innych, robią rzeczy które są głupie lub ekstremalne. Istnieje różnica między prześladowaniem z powodu Jezusa a prześladowaniem z przyczyn cielesnych.