Materiały szkoleniowe

Szkoła prorokowania 2021/2022Materiały szkolenioweCharakter,Dary duchowe,Duch Święty,Jedność,Królestwo Boże,Nauczanie Kościoła,Słowo Boże,WspólnotaCharakter,Dary duchowe,Duch Święty,Jedność,Królestwo Boże,Nauczanie Kościoła,Słowo Boże,WspólnotaCharakter,Dary duchowe,Duch Święty,Jedność,Królestwo Boże,Nauczanie Kościoła,Słowo Boże,WspólnotaPL19Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL02/06/2022 02:10:39 PMŚwięty Paweł w liście do Koryntian dzieli się z nami swoim pragnieniem: "chciałbym abyście wszyscy prorokowali" (1 Kor 14:5)

Potrzebujemy dzisiaj spośród wielu głosów, odnaleźć i usłyszeć głos Bożego Ducha, który w darze proroczym nie tylko odsłania przyszłość, ale przede wszystkim objawia serce naszego Boga.
Boga, który chce rozmawiać ze swoim ludem, czyniąc go Swoimi ustami dla zgubionego świata.

Świat i Kościół potrzebuje dziś osób, które słyszą i widzą, co mówi i czyni Bóg i ogłoszą to światu i uczynią tu, co widzą tam - w niebie.
Bo "dzisiaj potrzebujemy proroctwa, prawdziwego proroctwa. Niczemu nie służy cudowne widowisko, ale życie, które ukazuje cud Bożej miłości" (Franciszek na Twitterze w dniu 31.08.2021)
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
  1. Materiały do ściągnięcia Prezentacja w formacie PDF