Izajasz 43:10-13

Rozważania Słowa BożegoIzajasz 43:10-13Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:50 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana - i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie.
Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.
To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi - wyrocznia Pana - że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałam?


 1. Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana - i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie.
  • Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. (Pwt 6:4)
  • Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje (J 15:16)
  • Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego (J 15:15)
  • Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń (Oz 6:6)
  • Dam im serce zdolne do poznania Mnie, że Ja jestem Pan. Oni będą moim narodem, Ja zaś będę ich Bogiem, ponieważ z całego serca powrócą do Mnie (Jr 24:7)
  • Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania (2 Kor 2:14)
  • Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa (Ef 4:13)
  • Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa (Flp 3:8)
  • Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tym 2:4)
  • Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi! (Ps 46:11)
  • Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie (Pwt 5:7)
 2. Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.
  • Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność (Wj 34:6)
  • On, Jahwe, jest naszym Bogiem: Jego wyroki obejmują świat cały (Ps 105:7)
  • Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył (J 1:18)
  • I poznają, że Ja, Pan, jestem Bogiem, który wyprowadził was z ziemi egipskiej i mieszkał pośród was, Ja, Pan, wasz Bóg (Wj 29:46)
  • Kto zdziałał to i uczynił? Ten, co z nicości wywołuje od początku pokolenia. Ja, Pan, jestem pierwszy, z ostatnimi również Ja będę! (Iz 41:4)
  • Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący (Ap 1:8)
  • I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia (Ap 21:6)
 3. To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi - wyrocznia Pana - że Ja jestem Bogiem:
  • To Ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka, Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom (Iz 45:12)
  • Przysiągł Pan Zastępów mówiąc: Zaprawdę, jak umyśliłem, tak się stanie, i jak postanowiłem, tak nastąpi (Iz 14:24)
  • Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem (J 8:58)
  • Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! (Iz 45:22)
  • Wspomnijcie rzeczy minione od wieków! Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja (Iz 46:9)
  • Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje (J 15:16)
  • Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę (Iz 46:10)
  • To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego (Ap 3:13)
 4. Owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałam?:
  • Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący (Ap 1:8)
  • Twój tron niewzruszony od wieczności, Ty jesteś od wieków, o Boże (Ps 93:2)
  • Wspomnijcie rzeczy minione od wieków! Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja (Iz 46:9)
  • Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani (Ap 1:17b-18)
  • Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię; dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody (Ps 45:18)
  • Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę (Iz 46:10)
  • To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego (Ap 3:13)
  • Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty (Ps 145:13)
  • Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona (Iz 9:6)
  • On, Jahwe, jest naszym Bogiem: Jego wyroki obejmują świat cały (Ps 105:7)
  • Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne, Panie, doznaję pociechy (Ps 119:52)
  • Albowiem jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś nam uczynił, a wszystkie czyny Twoje pełne prawdy, drogi zaś Twoje proste i wszystkie wyroki pełne słuszności (Dn 3:27)
  • Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki (Ap 15:4)
  • I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe (Ap 16:7) 1. Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.
 2. I, even I, am the LORD; and beside me there is no saviour.
 3. I have declared, and have saved, and I have shewed, when there was no strange god among you: therefore ye are my witnesses, saith the LORD, that I am God.
 4. Yea, before the day was I am he; and there is none that can deliver out of my hand: I will work, and who shall let it?


 1. Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me:
  • Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD (Pwt 6:4)
  • Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you (J 15:16)
  • Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you (J 15:15)
  • For I desired mercy, and not sacrifice; and the knowledge of God more than burnt offerings (Oz 6:6)
  • And I will give them an heart to know me, that I am the LORD: and they shall be my people, and I will be their God: for they shall return unto me with their whole heart (Jr 24:7)
  • Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savour of his knowledge by us in every place (2 Kor 2:14)
  • Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ (Ef 4:13)
  • Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ (Flp 3:8)
  • Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth (1 Tym 2:4)
  • Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth (Ps 46:10)
  • Thou shalt have none other gods before me (Pwt 5:7)
 2. I, even I, am the LORD; and beside me there is no saviour:
  • And the LORD passed by before him, and proclaimed, The LORD, The LORD God, merciful and gracious, longsuffering, and abundant in goodness and truth (Wj 34:6)
  • He is the LORD our God: his judgments are in all the earth (Ps 105:7)
  • No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him (J 1:18)
  • And they shall know that I am the LORD their God, that brought them forth out of the land of Egypt, that I may dwell among them: I am the LORD their God. (Wj 29:46)
  • Who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning? I the LORD, the first, and with the last; I am he (Iz 41:4)
  • I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty (Ap 1:8)
  • And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely (Ap 21:6)
 3. I have declared, and have saved, and I have shewed, when there was no strange god among you: therefore ye are my witnesses, saith the LORD, that I am God:
  • I have made the earth, and created man upon it: I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded (Iz 45:12)
  • The LORD of hosts hath sworn, saying, Surely as I have thought, so shall it come to pass; and as I have purposed, so shall it stand (Iz 14:24)
  • Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am (J 8:58)
  • For I will rise up against them, saith the LORD of hosts, and cut off from Babylon the name, and remnant, and son, and nephew, saith the LORD (Iz 45:22)
  • For I will rise up against them, saith the LORD of hosts, and cut off from Babylon the name, and remnant, and son, and nephew, saith the LORD (Iz 46:9)
  • Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you (J 15:16)
  • Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure (Iz 46:10)
  • He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches (Ap 3:13)
 4. Yea, before the day was I am he; and there is none that can deliver out of my hand: I will work, and who shall let it?:
  • I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty (Ap 1:8)
  • Thy throne is established of old: thou art from everlasting (Ps 93:2)
  • For I will rise up against them, saith the LORD of hosts, and cut off from Babylon the name, and remnant, and son, and nephew, saith the LORD (Iz 46:9)
  • And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last: I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death (Ap 1:17b-18)
  • I will make thy name to be remembered in all generations: therefore shall the people praise thee for ever and ever (Ps 45:18)
  • Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure (Iz 46:10)
  • He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches (Ap 3:13)
  • Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations (Ps 145:13)
  • For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace (Iz 9:6)
  • He is the LORD our God: his judgments are in all the earth (Ps 105:7)
  • I remembered thy judgments of old, O LORD; and have comforted myself (Ps 119:52)
  • King of heaven, all your works are truth, and his ways judgment: and those that walk in pride he is able to abase (Dn 4:37)
  • Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? for thou only art holy: for all nations shall come and worship before thee; for thy judgments are made manifest (Ap 15:4)
  • And I heard another out of the altar say, Even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgments (Ap 16:7)