Nie możesz adorować kogoś, kogo nie znasz

Uwielbienie "Harfa i Czasza"Nie możesz adorować kogoś, kogo nie znaszDomy Modlitwy,Skrypty,UwielbienieDomy Modlitwy,Skrypty,UwielbienieDomy Modlitwy,Skrypty,UwielbieniePL16Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:34 AMTen szczególny rodzaj uwielbienia - opracowany został w Międzynarodowym Domu Modlitwy w Kansas City na potrzeby modlitwy 24/7 (modlitwy nieustannej).
Jest to prorocza liturgia, która stanowi pewnego rodzaju ramę dla swobodnego przepływu Ducha Świętego.
Otwiera nam drogę do posługiwania zespołowego musyków, śpiewaków a także osób modlących się wstawienniczo.
Jest całkowicie oparty o Słowo Boże, dlatego może być swobodnie używany przez wszystkich pragnących trwać w Obecności Bożej!
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
 1. Bez zrozumienia, dlaczego uwielbienie i modlitwa jest taka istotna, niewyobrażalne jest, że za 5, 10 i 50 lat będziemy nadal robili to samo.
 2. Często na pytanie dlaczego mamy uwielbiać Boga, słyszymy odpowiedzi: bo on jest godzien, bo On jest dobry. Ale to trochę tak, jakbyśmy na pytanie dlaczego podoba nam się samochód odpowiedzieli: bo jest on czerwony.
 3. Uwielbienie nie jest aktywnością, jakąś formą spędzania czasu, ale dotyczy osoby i ma sens wtedy i tylko wtedy, gdy jego celem jest Osoba.
 4. Uwielbienie jest dobre wtedy i tylko wtedy, gdy Bóg został w nim uwielbiony i gdy się objawiła Jego obecność.
 5. Nie ma czegoś takiego, jak „fajne uwielbienie” i nie jest ważne, czy nam się ono podobało, czy my się dobrze czuliśmy, czy zespół grał dobrze, czy była dobra atmosfera itd. Ważne jest to i tylko to, czy Jezus został w nim uwielbiony.
 6. Im bardziej będziemy znali Boga, tym bardziej będziemy go uwielbiali i adorowali - w niebie będziemy całą wieczność poznawać Boga i dlatego nasz zachwyt nim będzie się stale pogłębiał i nasze uwielbienie będzie coraz głębsze i głębsze.
 7. Nie można uwielbiać i czcić kogoś, kogo nie znamy. Nie można opiewać czyjejś dobroci i wspaniałości, jeżeli znamy ją tylko z opowiadań innych.
 8. W biblii użytych jest kilka różnych słów na uwielbienie. Każde z nich oznacza coś innego:
   hebrajskie słowo tehillaw - oznacza chwalenie, adorację, śpiewanie pieśni, dziękczynienie, akt publicznego uwielbienia, mówienie pozytywnie o doskonałości innych, hebrajskie słowo hava - oznacza kłaniać się, upadać, hebrajskie słowo sawgad - oznaczające upadek, czynność położenia twarzy na ziemi lub zgięcia kolan, greckie słowo proskyneo - oznaczające ukłon jako akt wierności, poddania, lojalności, szacunku
 9. Celem uwielbienia i adoracji i chwały jest osoba. Nie znając tej osoby, nie wiemy kogo uwielbiamy i nasze uwielbienie zamienia się tylko w śpiewanie piosenek i wypowiadanie słów, których się nauczyliśmy.
 10. Przedmiotem naszego uwielbienia jest osoba Jezusa, którego Bóg nad wszystko wywyższył, któremu darował imię ponad wszelkie imię. Nim jest to wszystko, o czym marzymy, czego pożądamy i czego pragniemy.
 11. Prawdziwy autorytet i władza jest w miejscu modlitwy. Mamy świadomość, że centrum władzy w naszym kraju jest w Belwederze i w Sejmie. Ale tak naprawdę prawdziwa władza jest tam, gdzie ludzie zgadzają się z wolą Boga i modlą się, aby na ziemi działa się Jego wola tak, jak to jest w niebie.
 12. Uwielbienie jest zgadzaniem się na to jaki Bóg jest: jest godny, jest dobry itd. - wymaga więc znajomości Boga!
 13. Wstawiennictwo jest natomiast zgodą z tym, co Bóg obiecuje zrobić: wylać swego Ducha, uświęcić Kościół, rozradować lud, nawrócić grzeszników
 14. Gdy deklarujemy prawdy na temat tego, kim jest Bóg (uwielbienie), nasza wiara wzrasta aby finalnie zgodzić się z tym, co Bóg obiecał zrobić (wstawiennictwo). Kiedy ogłaszamy prawdy o tym, kim jest Bóg (adoracja), nasza wiara rośnie, aby w końcu zgodzić się z tym, co On obiecał zrobić (wstawiennictwo).