Sesja 8

Życie czcicielaSesja 8Charakter,Modlitwa,Słowo Boże,Uwielbienie,Życie osobisteCharakter,Modlitwa,Słowo Boże,Uwielbienie,Życie osobisteCharakter,Modlitwa,Słowo Boże,Uwielbienie,Życie osobistePL111Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL06/24/2020 12:22:43 AMA dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie swobodnie i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. (Ml 3:20)

Ta piękna obietnica dana została wszystkim, którzy "oddawać będą cześć Ojcu w Duchu i prawdzie".
Ale jak mamy oddawać cześć Bogu?
Jak robił to Jezus - nasz wzór do naśladowania?
Okładka skryptuOkładka skryptu150200