Praktyczne wskazówki o spotkaniach modlitewnych

Onething.po.Polsku 2007Praktyczne wskazówki o spotkaniach modlitewnychCzasy ostateczne,Domy Modlitwy,Izrael,Uwielbienie,Wspólnota,Wstawienictwo,Życie osobisteCzasy ostateczne,Domy Modlitwy,Izrael,Uwielbienie,Wspólnota,Wstawienictwo,Życie osobisteCzasy ostateczne,Domy Modlitwy,Izrael,Uwielbienie,Wspólnota,Wstawienictwo,Życie osobistePL119Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:42 AMSeria nauczań wygłoszonych podczas polskiego programu w IHOP Kansas City w 2007 roku.
Wszystkie nauczania mają za zadanie przybliżenia idei Domów Modlitwy, które w ostatnim czasie powstają na całym świecie.
Tematyka obejmuje nie tylko kwestie samej modlitwy, ale także dzieł miłosierdzia czy ewangelizacji, które swoje źródło mają bezpośredniow modlitwie i z niej wypływa ich siła.
Okładka skryptuOkładka skryptu150200

 1. Modlitwa sprawiająca radość – obietnica modlitwy przynoszącej radość każdemu
  1. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami - wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów (Iz 56:6-7)
  2. Bóg obiecuje wyzwolić modlitwę przynoszącą radość (Iz 56:62; Ps 149; Ap 4-5). Jedyną modlitwą, która jest w stanie być kontynuowana dzień i noc jest modlitwa, która przynosi radość. Taki rodzaj namaszczonej modlitwy jest dla każdego, dla "wszystkich". Izajasz odnosząc się do bałwochwalczych, barbarzyńskich narodów leżących wokół Izraela zapraszał ich do radowania się w Bogu w modlitwie
  3. Najważniejszy fragment powiązany z modlitwą przynoszącą radość zarysowuje piękno Boga w kontekście do uwielbienia niebiańskiego wokół tronu Bożego (Ap 4-5). Piękno Boga fascynuje serca i czyni modlitwę przyjemną. MUZYKA wprowadza wyjątkową dynamikę umożliwiając wielu ludziom przeżywanie tych samych prawd razem, w jedności przez pewien czas. Duch Boży jest "muzykiem". Dlatego też duch ludzki jest "umuzykalniony". Muzyka nas porusza, gdyż zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo
 2. Wspólnota - "zbieraj" ludzi zarówno regularnie jak i okazjonalnie
  1. Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie… Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność… I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem . I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało (Jl 2:12-28)
  2. Zazwyczaj oczekujemy, że kościoły i posługi będą budowane wokół "nakazu: Idź" (Mt 28:19-21). Pan wydał także wiele "nakazów do zbierania się " (Jl 2:15; Łk 24:49-53; Dz 1:14; 2:1:42:46). Pan ponaglał ich do:
   1. poświęcenia postu
   2. zwołania świętych (w naszym podejściu do nich i w planowaniu) spotkań
   3. zwołania ludzi
   4. do uświęcenia kongregacji
  3. Kiedy poświęcamy ludzi, którzy są pod naszą pieczą, odsuwamy na bok programy posługi, aby wtedy priorytetem uczynić szukanie Boga w dziedzinach: finansowej, czasu i pracy zawodowej
  4. Bóg pragnie modlitwy wspólnotowej. Wymaga ona pokory niezbędnej do przyjęcia wszystkiego, co wynika ze zbierania ludzi na wspólnych spotkaniach. Różnice w stylach modlitwy i uwielbienia, doktrynach i w naszych osobowościach czynią pokorę niezbędną w przypadku pragnienia regularnych spotkań. Jednoczy nas to w rodzinie duchowej
 3. Prowadzone przez lidera
  1. Nie czuwaliście nad służbą przy moim przybytku i zamiast tego ich wyznaczyliście, aby się zajmowali służbą przy moim przybytku. Jednakże kapłani lewiccy, potomkowie Sadoka, którzy pełnili służbę przy moim przybytku, kiedy Izraelici odeszli ode Mnie, ci mają zbliżać się do Mnie, by Mi służyć i mają stać przede Mną, by ofiarować Mi tłuszcz i krew - wyrocznia Pana Boga. Mają oni wstępować do mego przybytku i mają zbliżać się do stołu mego po to, by Mi służyć, mają pełnić służbę przy Mnie (Ez 44:8-16)
  2. Pan kształtuje liderów, którzy "wyznaczą" zarówno siebie jak i Jego lud na święte zgromadzenia w celu modlitwy i postu. Jak jesteśmy w stanie wiernie podtrzymać te spotkania modlitewne przez lata. Postawa stałości na przestrzeni lat w prowadzeniu spotkań wstawienniczych jest powiązana dynamicznie z naszym przeżywaniem radości i zadowolenia z nich (nagrody, chwały, korzyści) i z właściwą perspektywą na presję, która chce nas odwieść od czujnej modlitwy
   Słuchajcie tego, starcy, i nakłońcie uszy, wszyscy mieszkańcy kraju (Jl 1:2)
  3. Błogosławieństwo "liderów słyszących" – kiedy liderzy wkraczają w rzeczywistość modlitwy i postu oraz prowadzenia przez przykład, "mieszkańcy ziemi" włączają się (Jl 1:2). Błogosławieństwo Pana wzrasta, kiedy liderzy prowadzą innych w Boży sposób. Polecenie dotyczące "usłyszenia" rozpoczyna się od duchowego przywództwa. "Słyszenie" w księdze Joela odnosi się do narastającego kryzysu, potrzeby pokuty z całego serca oraz wylania Ducha Świętego w przebudzeniu. Kolejność wydarzeń w księdze Joela 1, 2 pokazuje, że najpierw liderzy słyszą, co mówi Duch Święty, a potem ludzie szczerze nasłuchują tego (Sdz 5:2). Ludzie robią tylko to, co liderzy robią w ostatnim czasie
   Skoro wodzowie w Izraelu stanęli na czele, a lud dobrowolnie się ofiarował do walki, błogosławcie Pana!! (Sdz 5:2)
 4. Prośba o wylanie ducha
  1. Jest to jedyna intencja modlitewna, który jest zawsze żywa, dynamiczna. Ta intencja może być wypowiadana wielokrotnie, przez wiele lat. W przypadku bardziej specyficznych intencji przedstawianych setki razy, mogą one stać się nużące. Ta jedna ogólna prośba (o wylanie Ducha) nigdy nie starzeje się, gdyż można modlić się o to na wiele różnych sposobów
  2. Są 3 różne sposoby modlitwy o wylanie Ducha: prośba o wylanie darów (sfery mocy, 9 darów i inne manifestacje Ducha), owoce ducha (bliskość z Panem, wiarygodność, Boży charakter), mądrość. Uwaga: najlepszym sposobem modlitwy prośby o owoce Ducha podczas spotkania modlitewnego nie jest wymienianie list cech charakteru i proszenie o każdą z nich, lecz raczej modlitwa o przekonanie serca. Ludzie podczas spotkań modlitewnych są bardziej zjednoczeni w ten sposób, gdyż inaczej w nieunikniony sposób przechodzą do "nauczania" o cechach charakteru wyjaśniając znaczenie sprawiedliwości, cierpliwości, itp.
 5. Modlitwa modlitwami biblijnymi
  1. Modlitwa modlitwami apostolskimi z NT oraz proroczymi/wstawienniczymi deklaracjami ze ST jest pełna mocy w jednoczeniu, podtrzymywaniu i prowadzeniu spotkań modlitewnych
  2. Zachęcamy ludzi nie tylko do modlenia się Pismem Świętym, lecz do modlenia się modlitwami biblijnymi. Mamy listy tych modlitw zawsze pod ręką dla wszystkich chętnych. Przyczyną, dla której to robimy jest to, że ludziom sprawia trudność omijanie pokusy "głoszenia" swojej modlitwy z zamkniętymi oczami. "Modlitwy zwiastujące" ja definiuję za pomocą trzech cech: wyjaśnij (detale), zredaguj i napomnij zebranych
 6. Przy mikrofonie
  1. Zasada – Na spotkaniu chcemy się modlić dostatecznie głośno, aby wszyscy mogli usłyszeć (mikrofon) lub tak cicho, aby nikt tego nie słyszał, ale nigdy nic pomiędzy
  2. Nie chcemy, aby ludzie znajdujący się wokół czuli się niejako przytłoczeni naszym zachowaniem – jest to podstawowe prawo poszanowania innych
 7. Atmosfera sprzyjająca uczestnictwu i jedności
  1. Naszym celem jest, aby uczestnicy spotkania "powtarzali frazy wstawiennicze" wypowiadając je ku Bogu. Powodem tego jest zasada mówiąca, że kiedykolwiek słowo Boże jest wypowiadane w zgodzie z Bogiem, Duch porusza się w mocy. Większość ludzi będzie tylko słuchać, patrzeć i zgadzać się w umyśle z wypowiadanymi modlitwami (co i tak jest lepsze niż nic). Modląc się przez mikrofon koncentrujemy się na tym, aby wytworzyć atmosferę sprzyjającą włączaniu się w modlitwę
   1. Z konkretnym celem (zamiast zbyt ogólnie) – Pragniemy, aby nasze modlitwy były skonkretyzowane bez zbędnego podkreślania szczegółów. "Modlitwa wiary, pewności" wymaga konkretnego celu, który będzie jasny lub obrazu w umyśle. Modląc się za misje, nie jest możliwym wyobrażenie sobie milionów misjonarzy na całym świecie. Unikanie ogólnikowych modlitw typu "za wszystkich ludzi zgubionych" lub "za wszystkie kościoły na świecie, a nawet w kraju", jest bardzo pomocne. Ponieważ nie jesteśmy sobie tego w stanie wyobrazić, trudno jest też mieć wiarę lub pewność w odpowiedź Pana. Bardziej pomocnym czy przynoszącym radość sposobem (nie nieprawidłowym czy błędnym) jest modlitwa za coś, co jestem sobie w stanie wyobrazić lub ujrzeć, że Bóg może uczynić
   2. Ze średnim tempem mówienia (zamiast za szybko) – aby pomóc zebranym w powtarzaniu fraz wstawienniczych
   3. Ze średnim natężeniem głosu (zamiast krzykiem) – koncentrujemy się na średnim natężeniu głosu (wypowiadając modlitwy w sposób pełen energii). Niekiedy mamy możliwość zwiększenia głośności głosu (natężenie głosu w głoszeniu kazania) a następnie nawet rzadziej krzyczenia pełnym głosem. Wykrzykiwanie może wzmocnić spotkanie modlitewne jeżeli jest wykorzystane w odpowiednich proporcjach (czym mniej wykrzykiwania, tym lepiej). Jednakże trwanie w natężeniu głosu jak przy głoszeniu kazania lub wykrzykiwaniu przez 90% czasu jest mniej efektywne w angażowaniu innych. Wiele osób jest zlęknionych przed modlitwą przez mikrofon, gdyż obawiają się opinii oceniających ich jako nienamaszczonych lub bez żarliwości w modlitwie. Pragniemy, aby wszyscy czuli się pewnie, bez względu na to, czy ich osobowość jest trochę spokojniejsza
 8. Za kościół/miasto/okolice/kongregację
  1. Rzadko znajdujemy Pawła modlącego się za samego siebie lub za osoby indywidualne. Ogólnie przyjętym zwyczajem dla Pawła była modlitwa za wszystkich wierzących w mieście. Paweł posiadał niezwykłe i ożywione zrozumienie kościoła jako ciała (Ef 5). Modląc się za kościół w danym mieście, w rzeczywistości sami włączamy się w naszą modlitwę. W ten sposób też zmienia to perspektywę wierzącego. Ten rodzaj modlitwy zmusza nas do myślenia w perspektywie "rodziny" lub "ciała"
  2. Wszyscy kochamy "zgubionych", gdyż ich nie znamy. Po prostu jest tak wiele ludzi, których nie znamy i którzy nam w niczym nie przeszkadzają. Ich imiona, twarze, postawy w jakimś sensie dla nas nie istnieją. Myślimy, że "kochamy" zgubionych, bo ich nie znamy. Jest to brak poczucia realizmu
  3. Pan może powiedzieć "czemu nie mielibyśmy się pomodlić za twój kościół?" Większość na początku ma z tym problem, gdyż "kościół" nam przeszkadza, gdyż my "znamy" kościół. Ludzie z natury są przeciwni kościołowi. Nie ciebie jednego kościół wykorzystał. Dlaczego? Gdyż z natury jesteśmy najbardziej przeciwni ludziom, których znamy najbliżej (np. spójrz na swoją rodzinę). Będziemy pokorniejsi, bardziej zjednoczeni i cierpliwi w stosunku do kościoła, jeżeli będziemy się za niego modlić. Tak więc strategią Pana jest to, abyśmy zakochali się w kościele jednocześnie zbierając żniwo. To jest cudowne
  4. Powodem, dla którego Azja była dotknięta w czasach Pawła było istnienie namaszczonego kościoła w Efezie. Namaszczony kościół przynosi wielkie żniwo w mocy i jedności
 9. Wśród regularnych postów
  1. Celem postu jest wzrost w doświadczaniu Boga – Tego, którego kochamy. Ponad wszystko, zmiękcza to nasze serca i jesteśmy w stanie przyjąć więcej rzeczy od Pana, szybciej i głębiej kiedy obcujemy z Duchem Świętym i Jemu odpowiadamy. Post czyni nas bardziej świadomymi na fałszywe pragnienia, namiętności i poruszenia serc. Pocieszenia i przyjemności otępiające naszego ducha są progresywnie usuwane i stajemy się stopniowo coraz bardziej wrażliwi na Ducha
  2. Bóg stworzył nasze ciała fizyczne w taki sposób, żeby mogły one pościć. Post nie jest głównie ograniczaniem przyjemności, lecz uwydatnianiem ich. Nie chodzi o to, aby sfrustrować nasze życie fizyczne, lecz aby je wyzwolić. Typowo podchodzimy do postu jako do walki z naszym fizycznym istnieniem, zarówno w sferze fizycznej jak i duchowej. Naszym dylematem jest to, że mamy to poprzestawiane na odwrót. Kultura zachodnia nadmiernie podkreśla fakt, że życie w jakiś sposób stanie się lepsze, jeżeli będziemy udogadniać sobie przyjemnościami i wygodami
 10. Unikaj elementów rozpraszających
  1. Modlitwy o rzeczy ze zwracaniem uwagi na zbyt wiele detali, osobistych trosk, zawartości nauczania i spraw nie do podzielenia się, zazwyczaj obarcza grupę
  2. Informowanie Boga o detalach konkretnych sytuacji i okoliczności
  3. Informowanie innych ludzi o szczegółach, które powinny być zmienione, poglądach doktrynalnych, przepisach, o których myślisz, że powinny być wprowadzone
  4. Modlitwy osobiste koncentrujące się na Twoich osobistych pragnieniach i potrzebach
  5. Prośby o osoby i ludzi, o których inni nie wiedzą nic; z tego powodu może być im ciężko zgodzić się z Tobą w modlitwie
  6. Modlitwa idąca w kierunku nauczania lub głoszenia słowa
  7. Modlitwy wymieniające zawartość świętości i oddania całym sercem
 11. Połączone z 10 warunkami efektywnej modlitwy
  1. Wiara (Mk 11:23-24; Mt 21:21:22; 1 J 5:14-15)
  2. Wytrwałość (Łk 18:1-8; Mt 7:7-11; Iz 30:18-19:62:6-7; Łk 11:5-13)
  3. Święte życie (Ps 66:18; Iz 59:1-2; 1 J 3:19-22)
  4. Szacunek wobec żony/współmałżonka (1 P 3:7)
  5. Boża wola (1 J 5:14-15)
  6. Używanie Imienia Jezusa (J 14:13-14:26; 16:23-24)
  7. Czystość motywacji (Jk 4:2-3)
  8. Odwaga (Hbr 4:16)
  9. Przebaczenie (Mt 6:15)
  10. Jedność (Mt 18:19-20; 5:23-24)