Ta formuła jest trafnym streszczeniem myśli Tomasza a Kempis (por. O naśladowaniu Chrystusa, II, 9, 1-8)