Por. Anleitung zur täglichen Meditation (Wprowadzenie do codziennej medytacji), jakie Bonhoeffer napisał w 1936 roku