Katechizm Kościoła Katolickiego, 851; por. także 849-856