Na przykład podczas ostatnich zebrań Ekumenicznej Rady Kościołów w Vancouver w 1983 r., w Canbera w 1991 r. oraz Komisji "Wiara i Ustrój" w Santiago de Compostela w 1993 r.