Syr 10:12-15; również: Tomasz z Akwinu, S. th., II-II, 162, 7