Por. Jan Paweł II, Encykl. Redemptoris missio, 1: AAS 83 (1991) 249-340