Testamentu Lewiego nie jest do końca znany, ale uważa się go za przed-chrześcijańską apokaliptyczną literaturę i jest on zawarty we wszystkich nowoczesnych zbiorach Starego Testamentu - jego pseudo graficznych zapisach. Nawet jeśli niektórzy uważają, że owa kompozycja była w pierwszym wieku, co jest przekonywające, nie uważa się ją za dzieło chrześcijańskie, dlatego jeszcze bardziej wzmacnia to pogląd, że odbija ona Żydowskie postrzeganie Raju. Warto zobaczyć II Ks. Ezdrasza 8:45 – wznowienie Raju.