"Kolegium pobożności": tworzył takie kolegia Filip Jakub Spener (1635-1705), senior duchowieństwa we Frankfurcie nad Menem, znakomity teolog pietyzmu luterańskiego