Kapłańska Rabba, Vayikra Rabba lub Wayiqra Rabba jest kaznodziejski midraszem do biblijnej Księgi Kapłańskiej (Vayikra po hebrajsku).

Odnosi się do niego Nathan ben Jechyjelowy w jego dziele "Aruk" jak również Rashi (1040-1105) w swoich komentarzach do Księgi Rodzaju 46:26, Wyjścia 32 (powstałych w latach 1035-1106).
Według Leopolda Zunz Hai Gaon (939-1038) już Nissim znał i korzystał z tego dzieła. Zunz datuje to pismo na połowę VII wieku, ale Encyclopaedia Judaica i Jacob Neusner cofa tą datę do V wieku.

Powstał w Ziemi Izraela, i składa się głównie z małych dzieł. Jego redaktor wykorzystał Genesis Rabba, Peszita de-Rav Kahana i Talmud Jerozolimski, a także inne starożytne źródła.
Wydaje się także, że edaktor powoływał się także na Talmud babiloński, za pomocą kilku wyrażeń które tylko tam zostały użyte.