Tak przed laty czyniły dzieci, gdy wchodziły do pokoju Karla Bonhoeffera, ojca Dietricha