"Cytat-zbitka" (wg K. Witte, Nun freut auch lieben Christen gmein, 226) pochodzący z dłuższego wywodu na temat psalmu 109 (110)