Arthur Walkington Pink (1 kwietnia 1886 - 15 lipca 1952) był nauczycielem Biblii, który wywołał ponowne zainteresowanie kalwinizmem. Praktycznie nieznany w swoim życiu, stał się jednym z najbardziej wpływowych autorów ewangelicznych w drugiej połowie XX wieku.