Pieśń z 1630 r. Autorstwa Jana Heermanna (1585-1647), której inspiracją był tekst Mk 16:1-6