Katechizm Kościoła Katolickiego – oficjalna wykładnia doktryny wiary i zasad moralności Kościoła katolickiego, obowiązująca wersja opublikowana została po raz pierwszy w 1992 roku.

Katechizm (gr. κατηχητικός) – to podsumowanie lub objaśnienie doktryny, tradycyjnie używane w chrześcijańskiej nauce religii.
Katechizmy to podręczniki doktryny, zwykle pisane w formie pytań i odpowiedzi dla łatwiejszego zapamiętania. Taka forma jest czasem używana także w kontekstach pozareligijnych lub świeckich.
Oryginalny tekst katechizmu jest napisany po łacinie. Jest on sporządzany przez specjalną katechetyczną komisję przy papieskiej Kongregacji Nauki Wiary i ostatecznie zatwierdzany przez papieża.

Pierwszy katechizm powstał w 1562 r., kilka lat po soborze trydenckim. Wykładał on doktrynę Kościoła i był odpowiedzią na Reformację.