2 Tm 1:2; Luter przetłumaczył: "swego prawowitego Syna w wierze"