Sob. Wat. II, Dekr. Ad gentes, 2. W sensie tutaj wyłożonym należy interpretować znaną formułę extra Ecclesiam nullus omnino salvatur (por. Sob. Laterański IV, Cap. 1: De fide catholica: DS 802). Por. także List Św. Oficjum do Arcybiskupa Bostonu: DS 3866-3872