Nie ma tutaj żadnej przesady. Tak jak później zobaczymy w sesji, centrum wszystkiego jest uwielbienie Boga i stworzenie w pełni oddane uwielbieniu Jego majestatu. Więc, w żaden sposób, nie ma nic innego mniej przedstawionego, niż sam Bóg, jako sedno biblijnej narracji. Jednak, Jego samouwielbienie i współmierna odpowiedź stworzenia nie ma miejsca w próżni - dzieje się przez odnowienie wszystkich rzeczy.