J. Jeremiasz, Theological Dictionary of the New Testament. (Słownik Teologii Nowego Testamentu) Etymologia tego słowa potwierdza stwierdzenia z poprzedniego rozdziału, na temat jak powinnyśmy spostrzegać "ogród" Eden.