Sugestia, że Paweł odnosi się do dwóch różnych miejsc, kiedy mówi, że trzecie niebo i raj nie tylko nie jest nienaturalne ale również uznana za błędną. Dowodem jest zaobserwowanie bardzo dokładnej struktury językowej, która występuje w zdaniach (zobacz NICNT II List do Koryntian).